Investeringen in milieuvriendelijke technieken blijven achter in 2020

Bron
RVO

In 2020 is het investeringsklimaat door de coronacrisis aanzienlijk veranderd. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed gehad op de milieu-investeringen die onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gemeld zijn. Er is in 2020 een minder groot investeringsbedrag gemeld dan in 2019. Dat blijkt uit het jaarverslag MIA\Vamil.

Met name bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers valt op dat het totaal gemelde investeringsbedrag een stuk lager uitvalt, terwijl het aantal meldingen nauwelijks is gedaald. Dit bevestigt het algemene beeld dat het in 2020 over ‘kleinere’ investeringen gaat dan in 2019. Hierdoor werd het MIA\Vamil-budget lang niet helemaal uitgeput. Het totaalbedrag dat ondernemers naar verwachting via belastingvoordeel ontvingen (het netto fiscaal voordeel) kwam uit op 90 miljoen euro, terwijl er 149 miljoen euro beschikbaar was.

Meer geïnvesteerd in de circulaire economie

Circulair produceren en CO₂-verlaging krijgen bij ondernemers steeds meer aandacht. Dit verklaart mogelijk de stijging van het totaal gemelde investeringsbedrag binnen het beleidsthema circulaire economie (CE). Dit waren bijvoorbeeld investeringen in apparatuur voor recycling en besparing van grondstoffen. Desondanks valt het totale netto fiscaal voordeel voor CE-investeringen lager uit, omdat er vergeleken met 2019 meer geïnvesteerd is in bedrijfsmiddelen met een lager voordeel op de Milieulijst.

Mobiliteit en duurzame landbouw blijven belangrijke steunpilaren

Het grootste deel van het MIA\Vamil-budget ging naar investeringen in voedselvoorziening/landbouwproductie en duurzame mobiliteit. Mobiliteit heeft hierin wel een kleiner aandeel dan in 2019. Dit komt omdat het MIA-voordeel voor elektrische personenauto’s in 2020 is verlaagd van 27 naar 13,5%. En er zijn ongeveer 6.000 aanvragen minder ingediend voor e-auto’s dan in 2019. Dit is te verklaren door de daling in autoverkopen in 2020.

Meer meldingen in de gebouwde omgeving

Binnen de gebouwde omgeving valt op dat er aanzienlijk meer investeringen zijn gemeld ten opzichte van 2019 en dat het totale netto fiscaal voordeel hiervoor juist achterblijft. Een verklaring hiervoor is dat er meer gemeld is onder technieken met kleinere investeringsbedragen en een lager voordeel. Daarnaast zijn er minder grote bedragen gemeld vanwege aangescherpte eisen voor duurzaam bouwen.

Milieu-investeringen blijven voor de toekomst essentieel

De MIA en Vamil bieden belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende milieutechnieken. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wil met deze fiscale regelingen impulsen blijven geven aan milieu-investeringen en duurzame economische groei. Dit is essentieel voor het behalen van de doelstellingen van 2030.

Jaarlijks komt een verslag uit, dit jaar in de vorm van infographics.

Meer weten?

Share Button