ING Real Estate Finance plant samen met haar klanten het Vastgoedbos in Nederland en Bolivia

ING Real Estate Finance gaat een Vastgoedbos aanplanten in Nederland en Bolivia om een deel van de CO2-uitstoot van haar vastgoedportefeuille te compenseren. De commerciële vastgoedfinancieringstak van de bank heeft de laatste jaren al veel actie ondernomen om het vastgoed te verduurzamen en het aanplanten van de bomen is om een deel van de resterende uitstoot verder terug te brengen. Het gaat in Nederland om 19 hectare nieuw bos, in Bolivia wordt 170 hectare nieuw bos gerealiseerd.  Dit doet ING Real Estate Finance samen met haar klanten, maar ook andere partijen op de Nederlandse vastgoedmarkt zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Verdere CO2-reductie nodig

Samen met de Nederlandse vastgoedsector zet ING zich al geruime tijd in voor het verminderen van CO2-emissies. Tal van projecten hebben tot gevolg dat de energievraag van de panden van haar klanten sterk is verminderd. Momenteel heeft 88% van de kantoorpanden in de vastgoedleningenportefeuille van ING Real Estate Finance minimaal een C-label en zij heeft als doelstelling dat in 2030 de gehele gefinancierde commerciële vastgoedportefeuille voorzien is van een energielabel A.

ING wil haar maatschappelijke bijdrage nu verder vergroten door de resterende CO2-uitstoot gedeeltelijk te gaan compenseren, dus én reduceren én compenseren. Het doel is om met en namens de vastgoedmarkt minimaal 20% uitstoot te compenseren van al haar uitstaande vastgoedleningen.

Hein Wegdam, directeur ING Real Estate Finance Nederland: “We blijven ons inzetten om de CO2-uitstoot van vastgoed verder te verlagen en willen de nog resterende uitstoot zo veel mogelijk compenseren door bomen te planten samen met onze klanten. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met Trees for All, een stichting die gespecialiseerd is in boomplantprojecten en wereldwijd projecten onderneemt.”

Simone Groenendijk, Directeur Trees for All, “We zijn blij dat ING dit samen met ons wil doen. Wij selecteren onze (bos)projecten aan de hand van diverse criteria waarbij duurzame aanplant en beheer, klimaatverbetering, biodiversiteit en sociaaleconomische impact centraal staan. Wij gaan graag een samenwerking aan voor langere termijn, want we willen niet alleen bomen planten, maar met elkaar toekomstbestendige bossen creëren en behouden..

Bomen en CO2-credits

Naast het planten van bomen in Nederland worden er ook bomen geplant in Bolivia. In Nederland gebeurt dat op verschillende plekken; te beginnen in Limburg. Dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar andere provincies. In Bolivia worden inheemse bomen, fruitbomen, koffie- en cacaostruiken aangeplant door boeren.

Gecertificeerde en niet-gecertificeerde compensatie

ING Real Estate Finance kiest ervoor om het grootste deel van de uitstoot te compenseren via CO2-credits, ook wel gecertificeerde compensatie genoemd. Dit gebeurt via het met de Plan Vivo-standaard gecertificeerde project in Bolivia dat al sinds 2008 gesteund wordt door Trees for All. In Nederland is de aanplant niet gecertificeerd, maar is er een indicatie voor de beoogde CO2-vastegging. Simone Groenendijk: “In Nederland is de nationale koolstofmarkt nog in ontwikkeling. Wij bieden nog geen gecertificeerde credits aan uit Nederlands bos, wellicht dat dit in de toekomst mogelijk wordt. Voor nu is ons belangrijkste doel om zoveel mogelijk nieuw bos aan te planten en het is fantastisch dat ING de aanplant van 75.000 bomen mogelijk wil maken.”

Hein Wegdam: “We kiezen ervoor om zowel in Nederland als in het buitenland bomen te planten. Dit is een bewuste keuze. Het gecertificeerde project in Bolivia heeft brede impact en draagt niet alleen bij aan een beter klimaat, maar ook aan betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Maar uiteraard willen we ook graag in Nederland bijdragen aan de doelstelling om meer bos te creëren. Ons belangrijkste doel is om met onze klanten meer bos te realiseren.”

Ambassadeurs

Een aantal klanten van REFNL is inmiddels al ambassadeur geworden van het Vastgoedbos. Ambassadeurs kunnen kiezen uit verschillende compensatiepakketten en dat kan al vanaf een startdonatie van 225 euro.

Daarnaast kunnen klanten bij een (her)financiering gebruik maken van de mogelijkheid om ook een bijdrage aan het Vastgoedbos te doen. Zij ontvangen van ING Real Estate Finance dan de helft van het aankoopbedrag weer terug in de vorm van een korting op de afsluitprovisie en dit bedrag wordt verdubbeld en gedoneerd aan Trees for All voor het Vastgoedbos in Nederland en Bolivia.

Share Button