M&G: Nog veel werk aan de winkel voor beleggers zodat SDG-doelstellingen behaald worden

Vermogensbeheerder M&G Investments heeft vandaag voor de vierde keer haar SDG Reckoning Report gepubliceerd. Uit het rapport blijkt, zoals verwacht, dat de wereldwijde ambitie om alle SDG-doelen in 2030 te klaren bij lange na niet gehaald worden. 

Het rapport zoomt dit jaar in op drie aan SDG-gerelateerde onderwerpen waar de nood het hoogst is en waarbij beleggers een belangrijke rol kunnen spelen om het tij te keren.

Allereerst moeten beleggers de circulaire economie aanjagen door innovatieve bedrijven te steunen die oplossingen bedenken om de afvalberg te reduceren en afval nieuw leven te geven. Vooral in landen waar afvalstromen niet gescheiden zijn en huisvuil vaak niet eens wordt opgehaald, kan snel vooruitgang worden geboekt.

Ten tweede is gender-ongelijkheid nog steeds een groot probleem, vooral in opkomende markten. Beleggers kunnen helpen om dit terug te dringen door financiële inclusie, duurzame landbouw en toegang tot energie te bevorderen, want vrouwen zijn nog steeds het slechtst af in de wereld van duurzame ontwikkeling.

Ten derde focust M&G op het belang van het behoud van biodiversiteit. Om dat te bereiken dienen beleggers zich af te vragen hoe groot de nature footprint is van de bedrijven waarin ze beleggen. Dat geldt ook voor bedrijven die op het eerste gezicht klimaatvriendelijk lijken.

Share Button