De economie moet vergroenen, maar hoe?

Met economische inzichten en concrete voorbeelden laten Barbara Baarsma en Maarten Biermans in het nieuwe boek ‘Duurzame financiering. Hoe de financiële sector vergroening van de economie kan sturen’ zien waarom vergroening van de economie zo traag gaat en hoe de financiële sector die vergroening wel zou kunnen versnellen. Dat de economie moet vergroenen is duidelijk voor wie naar de feiten kijkt. Toch is het maatschappelijke en politieke sentiment nog te grijs gekleurd. Juist omdat de aan verkiezingscycli onderhevige politiek niet koersvast stuurt op vergroening, moet de financiële sector consistent koersen op een groene economie die binnen de planetaire grenzen kan blijven groeien.

Hoe banken, verzekeraars, pensioenfondsen en investeerders dat kunnen doen, daarover gaat dit boek. Barbara Baarsma en Maarten Biermans geven antwoord op vragen als:

  • Waarom lukt het de financiële instellingen niet die rol overtuigend op te pakken?
  • Hoe kan het dat ze hetzelfde zeggen te willen als milieuorganisaties, maar toch tegenover elkaar staan?
  • Hoe kan duurzame  financiering bijdragen aan vergroening?

Daarbij maken ze niet alleen gebruik van hun jarenlange onderzoekservaring naar verduurzaming, maar ook van hun eigen ervaring in en met de financiële sector. Met economische inzichten en concrete voorbeelden laten ze zien waarom vergroening zo traag gaat en hoe de

financiële sector die vergroening zou kunnen versnellen.

Barbara Baarsma is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdeconoom bij PwC. Zij werkte zeven jaar bij Rabobank, waar ze onder andere Rabobank Amsterdam leidde en de Carbon Bank opzette. Ze vervulde
nevenfuncties in de verzekerings- en pensioensector. Een centraal thema in haar onderzoekswerk is verduurzaming.

Maarten Biermans is partner bij een financieringsfonds dat zich richt op het verduurzamen van de scheepvaart. Hij werkte vijf jaar bij Rabobank, onder andere als Global Head Sustainable Finance. Daarvoor was hij adviseur op het gebied van verantwoord investeren. Hij doceert het vak Sustainable Finance en Impact Investing aan de UvA.

Bestel het boek online

Foto: Merlijn Doomernik

Share Button