Rli brengt advies uit over de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame economie

Op 13 december 2022 brengt de Rli zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ uit. Minister Kaag van Financiën neemt het advies in ontvangst. Het advies wordt ook aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidstransities die in de fysieke leefomgeving plaatsvinden. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders kunnen projecten en bedrijven financieren die bijdragen aan verduurzaming van bijvoorbeeld mobiliteit, landbouw, industrie en de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd lopen deze financiële instellingen financiële risico’s wanneer zij niet verduurzamen.

Om de transitie naar een duurzame economie te faciliteren zullen de geldstromen moeten gaan verschuiven van niet-duurzaam naar duurzaam. Dit vraagt om inspanning van financiële instellingen, toezichthouders en van de rijksoverheid. In zijn advies gaat de raad in op de mogelijkheden die de overheid heeft om de financiële sector zodanig te sturen dat zij anticiperen op een duurzame economie en bijdragen aan de transitie daarnaartoe. De raad benoemt vier barrières die duurzame financiering in de weg staan en doet vier aanbevelingen aan de rijksoverheid. Het gaat om aanbevelingen die volgens de raad een aanvulling zijn op de Agenda verduurzaming financiële sector die de minister van Financiën en de minister voor Klimaat en Energie recent hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer over het advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

Share Button