‘Samenwerking overheid, bedrijven en financiële sector nodig voor snellere verduurzaming’

Het voortgangsrapport op het Klimaatcommitment van de financiële sector is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd door ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Rob Jetten (Klimaat). De actieplannen met reductiedoelstellingen voor 2030 zijn door de financiële instellingen die in 2019 het Klimaatcommitment financiële sector hebben ondertekend, gepubliceerd. Daarin staat welke acties zij nemen om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Pensioenfondsen beleggen om hun deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden. Maar we willen ook dat zij daarvan kunnen genieten in een leefbare wereld. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan het Klimaatakkoord.

Voor langetermijninvesteerders zoals pensioenfondsen is het belangrijk dat er zowel nationaal als internationaal een duidelijk en stabiel beleid gevoerd wordt. Om betere investeringsbeslissingen te kunnen maken, is het ook van cruciaal belang dat relevante niet-financiële informatie over bedrijven op betrouwbare en vergelijkbare manier beschikbaar gemaakt wordt. Het is essentieel dat overheid, bedrijfsleven en financiële sector samenwerken om de verdere versnelling van verduurzaming mogelijk te maken. De overheid door de juiste financiële prikkels in te zetten en het bedrijfsleven door duurzame producten en diensten te ontwikkelen en die rendabel te maken. De financiële sector neemt zelf haar verantwoordelijkheid door haar portefeuilles nog meer te richten op duurzaamheid en door zo veel mogelijk rendabele duurzame projecten te financieren.

Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie

Share Button