Financiële sector op koers met afspraken Klimaatcommitment

Bron
NVB

Partner

89% van de financiële instellingen, die deel uitmaken van het Klimaatcommitment, hebben de CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart gebracht. Daarnaast heeft 51% van de ondertekenaars actieplannen opgesteld om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Iets meer dan de helft loopt dus vooruit en voert sneller de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment uit. Dat blijkt uit een door KPMG opgestelde voortgangsrapportage die het Ministerie van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De financiële sector kan en wil een stimulerende en ondersteunende rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Dat doet ze onder meer via de ongeveer 3.000 miljard aan leningen en beleggingen die zij beheert. Meten is weten: Door het in kaart brengen van het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen kunnen de instellingen met concrete actieplannen (uiterlijk in 2022 klaar) hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren. Denk aan de financiering van energiebesparende projecten, engagementtrajecten met bedrijven om ze aan te zetten tot verduurzaming en/of het afstoten van investeringen in ondernemingen die onvoldoende doen om de doelen van Parijs te halen. Ook wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie voor een model actieplan, mede op basis van al bestaande (goede) voorbeelden. En om tot slot de uitkomsten van de impactmetingen onderling goed te kunnen vergelijken, worden de gebruikte meetmethoden meer met elkaar in lijn gebracht.

Concrete bijdragen aan Klimaatakkoord van Parijs

In de brief bij de voortgangsrapportage staat ook beschreven wat de ondertekenaars nog meer doen om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Zo hebben verschillende banken, Nederlandse vermogensbeheerders en verzekeraars zich aangesloten bij de Net-Zero Banking en de Net-Zero Insurance Alliance en het Net Zero Asset Managers Initiative. Deze internationale samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen triljoenen aan activa en gaan samen de uitstoot van broeigassen tegen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Daarnaast brengen zij de diverse portfolio’s van bedrijven in lijn met de netto nul emissies voor 2050. Zowel banken, vermogensbeheerders als verzekeraars en pensioenfondsen spreken bedrijven actief aan op hun klimaatbeleid, onder andere via Climate Action 100+. Dit internationale samenwerkingsverband van zo’n 600 investeerders en vermogensbeheerders heeft als doel de activiteiten van de 167 meest koolstofintensieve bedrijven in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien hebben verschillende bedrijven, op aandringen van investeerders, net-zero commitments uitgebracht. Een voorbeeld daarvan is energiemaatschappij General Electric.

De vier betrokken brancheverenigingen organiseren, als onderdeel van het Klimaatcommitment, twee keer per jaar zogenoemde Klimaatwerkconferenties. Op 16 november vindt de 6e werkconferentie plaats. Doel is om de deelnemers goede voorbeelden en praktische handvatten mee te geven, om de verduurzaming bij bedrijven te versnellen. De werkconferentie gaat in op de fysieke gevolgen van de klimaatverandering en welke rol de financiële sector hier als belegger en financier in kan en wil spelen. Na een paneldiscussie met de directeuren van de vier koepels vinden deelsessies plaats.

Share Button