Triodos Investment Management lanceert nieuw fonds gericht op duurzame energie in opkomende markten

Triodos Investment Management heeft vandaag de lancering aangekondigd van een nieuw fonds gericht op het verbeteren van de toegang tot duurzame energie in opkomende markten: Triodos SICAV II – Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, een semi-open-end fonds voor professionele beleggers. Het fonds is op 29 oktober 2021 gelanceerd met een fondsgrootte van USD 29,0 miljoen. 

Opkomende markten zijn een steeds belangrijkere factor op de wereldwijde energiemarkt. Als gevolg van bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en het huidige elektriciteitstekort zal de sterkste groei van de stroomvraag tot 2030 naar verwachting uit niet-OESO-landen zal komen. Het beperkt houden van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, zoals het doel is van de VN-klimaattop COP26, die over een paar dagen van start gaat, is alleen mogelijk met een wereldwijde transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een economie op basis van duurzame energie. 

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund investeert in de energietransitie in opkomende markten door het verstrekken van lange termijn financiering aan grootschalige wind-, zon- en run-of-the-river waterkrachtprojecten. Het fonds financiert ook commerciële en industriële initiatieven en innovatieve projecten gericht op particuliere gebruikers, zoals minigrids. Daarnaast heeft het fonds een beperkte mogelijkheid om te investeren in impactvolle energietransitiefondsen met een focus op nieuwe duurzame projecten ontwikkelingsfase.

Een drievoudige uitdaging 

Energie is een levensbehoefte die velen van ons in ontwikkelde landen als vanzelfsprekend beschouwen. Toch hebben ongeveer 800 miljoen mensen in economisch minder ontwikkelde landen hebben nog steeds geen enkele toegang tot energie. Tegelijkertijd zijn we getuige van een exponentiële toename van de wereldwijde vraag naar energie, vooral in opkomende markten. Daarom staan we voor een drievoudige uitdaging: (1) het vergroten van de wereldwijde energieproductiecapaciteit, (2) het creëren van toegang tot betrouwbare energie voor achtergestelde groepen, en (3) het verminderen van de CO2-uitstoot door energieproductie teneinde de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. Gelukkig hebben ’s werelds minst ontwikkelde landen het potentieel om meer ontwikkelde economieën voorbij te streven door onmiddellijk duurzame energie-oplossingen  te implementeren en zo de fase van fossiele brandstoffen in het geheel over te slaan.

Angeles Toledo, fondsmanager van Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund: “Gebrek aan toegang tot moderne energietechnologie beperkt de mogelijkheden tot het genereren van inkomsten, vertraagt pogingen om aan armoede te ontsnappen, tast de gezondheid van vrouwen en kinderen aan en draagt bij aan ontbossing en klimaatverandering. Met de lancering van dit nieuwe fonds willen we private investeringen in duurzame energie in opkomende markten aanjagen, om daarmee de wereldwijde transitie naar schone energie te versnellen en de toegang tot schone energie in ontwikkelingslanden te verbeteren.” 

 Triodos Investment Management is sinds 1987 actief in duurzame energie en heeft de afgelopen 25 jaar een inclusieve financieringsportefeuille opgebouwd in opkomende markten. Als zodanig zet Triodos Investment Management zich in voor het bevorderen van de energietransitie en het verbeteren van de toegang tot energie in opkomende landen. Daarbij wordt een drievoudige impact bereikt door klimaatverandering aan te pakken, sociaal-economische ontwikkeling te ondersteunen en toegang tot energie te verbeteren, terwijl investeerders tegelijkertijd een gezond rendement geboden wordt. 

Details van het fonds 

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund is een sub-fund van Triodos SICAV II, een alternatief beleggingsfonds beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Emerging 

Markets Renewable Energy Fund heeft een semi-open-end structuur en wordt maandelijks verhandeld tegen intrinsieke waarde. Het fonds kwalificeert als een alternatief beleggingsfonds (AIF) onder de AIFMD (richtlijn betreffende beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, EU/2011/61). De distributie van aandelen van het fonds start op 29 oktober 2021. 

 

Share Button