Judith Santbergen benoemd als fondsmanager van Hivos-Triodos Fund

Judith Santbergen is benoemd als fondsmanager van Hivos-Triodos Fund. Ze neemt deze rol over van Karel Nierop die recent binnen Triodos Investment Management is benoemd als Head of Product Development.

Hivos-Triodos Fonds is een gezamenlijk initiatief van Triodos Bank en Hivos Foundation. Het fonds werd opgericht in 1994 en is een van de eerste wereldwijde investeerders op het gebied van financiële inclusieve investeringen. Tegenwoordig investeert Hivos-Triodos Fonds in jonge en innovatieve financiële instellingen in opkomende markten, maar ook in organisaties die bijdragen aan de toegang tot hernieuwbare energie en de ontwikkeling van duurzame voeding en landbouw.

Judith trad in 2014 in dienst bij Triodos Investment Management als Senior Investment Officer gericht op Afrika. De afgelopen twee jaar bracht ze door in Afrika, waar ze als Senior Investment Manager gedetacheerd was bij het lokale team van AlphaMundi Group in Kenia. AlphaMundi beheert het AlphaJiri Fund, een samenwerking met Hivos-Triodos Fonds en investeert in startende duurzame energie- en duurzame landbouwbedrijven in Afrika via mezzaninefinanciering. Voordat ze bij Triodos Investment Management kwam, vervulde Judith verschillende functies bij Rabobank.

Share Button