Het effect van stijgende energieprijzen op Green Bonds

Door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende terugtrekking van beleggers uit Russische assets zijn overwegingen op het gebied van environmental, social en governance (ESG) centraal komen te staan. Hoewel de sancties weinig directe gevolgen hebben voor beleggers in Green Bonds – Rusland is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en heeft een moeizame staat van dienst op het gebied van ESG – zijn er wel een aantal duidelijke gevolgen van de energiecrisis voor beleggers in Green Bonds.

Landen streven steeds meer naar energie-onafhankelijkheid. In de hele wereld, en met name in Europa, groeit het besef dat afhankelijkheid van andere landen voor energie een groot risico vormt voor de economische stabiliteit. Als gevolg daarvan is de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen voor veel regeringen hoger op de agenda komen te staan.  Veel landen wenden zich tot Green Bonds als een manier om investeringen in hernieuwbare energiebronnen te stimuleren en een duurzamere economie tot stand te brengen.

In sommige gevallen heeft dit landen ertoe aangezet om opnieuw na te denken over kernenergie. Er is iets voor te zeggen dat het opbouwen van kernenergiecapaciteiten tot grotere zelfredzaamheid leidt. Het maakt landen echter ook kwetsbaar in geval van oorlog. NN Investment Partners heeft zijn standpunt over kernenergie dan ook niet gewijzigd, ondanks de hernieuwde belangstelling voor de sector. Onze Green Bond portefeuilles beleggen niet in Green Bonds die gericht zijn op nucleaire projecten en bevatten geen Green Bonds van bedrijven die investeren in nieuwe nucleaire projecten, zelfs niet als de obligaties dienen om andere groene energieprojecten te financieren.

Ook het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) ligt onder de loep en er wordt steeds meer gediscussieerd over de vraag of dit in de EU-belastingwetgeving moet worden opgenomen. Ons standpunt is dat aardgas een fossiele brandstof is en dat de meeste regeringen zullen proberen het gebruik ervan geleidelijk af te bouwen. Hoewel zij tijdelijk kunnen terugvallen op LNG als een tijdelijke maatregel, erkennen de meeste Europese regeringen dat hernieuwbare energie de oplossing op langere termijn is.

Bram Bos, lead portfolio manager, Green Bonds, bij NN Investment Partners zegt: “Er zal een grotere behoefte zijn aan kapitaal om groene projecten te financieren nu overheden en bedrijven zich richten op de energietransitie. Er is bezorgdheid geuit dat dit het ‘greenium’ voor Green Bonds – de premie voor Green Bonds ten opzichte van standaard obligaties – zou kunnen verhogen. Zeker, meer uitgifte van Green Bonds is waarschijnlijk. Maar met de aandacht voor de energietransitie zal er waarschijnlijk ook meer vraag zijn. Met dit evenwicht zullen de ‘greeniums’ waarschijnlijk ongewijzigd blijven.

Share Button