Wie bepaalt wat Paris Proof is?

In de wereld van vastgoed is er tegenwoordig veel te doen over “Paris Proof” zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoe kunnen vastgoedeigenaren in Nederland hieraan voldoen? Het lijkt erop dat de Dutch Green Building Council (DGBC) en de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) verschillende maatstaven hanteren, wat voor verwarring kan zorgen. Laten we deze complexe kwestie eens nader bekijken.

De DGBC en CRREM Maatstaven

Voor kantoren schrijft DGBC een energieverbruik van 70 kWh/m² per jaar voor om als “Paris Proof” te worden beschouwd, terwijl de CRREM 85 kWh/m² per jaar hanteert vanaf 2034[1]. Waar komen deze cijfers vandaan en waarom verschillen ze?

DGBC’s cijfer van 70 kWh/m² is gebaseerd op een gedetailleerde redenering. Hieronder is die kort samengevat:

 1. Naar schatting zal Nederland in 2050 610 petajoule (PJ) duurzame energie hebben. DGBC gaat ervan uit dat dit ook alle beschikbare energie is.
 2. Gebouwen, waaronder woningen, verbruiken momenteel 36% van alle energie.
 3. Dat betekent dat 220 PJ beschikbaar is voor de gebouwde omgeving.
 4. Om volledig op duurzame energie te kunnen functioneren, moet het huidige energieverbruik van gebouwen met tweederde worden verminderd.
 5. Door de beschikbare 220 PJ te verdelen over alle gebouwen in Nederland en rekening te houden met het huidige verbruik per gebouwtype en gebruik, komt men uit op de volgende maximale verbruiken:
 • Kantoren: 70 kWh per m2
 • Winkel zonder koeling: 80 kWh per m2
 • Winkel met koeling: 150 kWh per m2
 • Primair onderwijs: 60 kWh per m2
 • Voortgezet onderwijs: 60 kWh per m2
 • Hogescholen en universiteiten: 70 kWh per m2
 • Ziekenhuis: 100 kWh per m2
 • Opvang met overnachting: 80 kWh per m2
 • Opvang zonder overnachting: 90 kWh per m2
 • Medische groepspraktijk: 80 kWh per m2
 • Bedrijfshal met koeling: 85 kWh per m2
 • Bedrijfshal zonder koeling: 50 kWh per m2

[2]

CRREM, daarentegen, gaat uit van een totaal resterend koolstofbudget dat kan worden uitgestoten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 of 2 graden Celsius. Dit hebben ze specifiek toegespitst op de vastgoedsector, waarbij ook onderscheid is gemaakt per land en gebruikstype. Vanuit hier is de vertaling gemaakt naar energie intensiteit.

CRREM hanteert dus een soortgelijke benadering maar gebruikt andere variabelen en parameters, wat resulteert in het verschil in voorgeschreven cijfers. Beide maatstaven zijn echter niet wettelijk verplicht.

De Huidige Situatie

Op dit moment is er in Nederland geen verplichte norm voor “Paris Proof” vastgoed. Wat er wel is, is een vrijwillige richtlijn genaamd de renovatiestandaard. Deze standaard is bedoeld om vastgoedeigenaren een leidraad te bieden voor energieprestaties in utiliteitsgebouwen. Voor kantoren bijvoorbeeld, ligt de norm op A+++, wat neerkomt op een verbruik tot 80 kWh/m² per jaar. “Een gebouw dat aan de renovatiestandaard voldoet is energiezuinig genoeg tot 2050”, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Overigens geldt deze standaard niet voor woningen.

De Toekomst: Eindnorm in 2050

Op dit moment wordt gekeken waar de verplichte eindnorm moet liggen. Het kabinet had de planning om hier nog dit jaar een uitspraak over te doen, maar dit heeft vertraging opgelopen. Deze eindnorm zal naar alle waarschijnlijkheid pas na 2030 officieel ingaan. Tot die tijd dient de renovatiestandaard als richtlijn om vastgoedbezitters te helpen de benodigde stappen te zetten richting duurzaamheid.

Conclusie

Het begrip “Paris Proof” vastgoed in Nederland is momenteel nog in ontwikkeling en kan verwarrend zijn vanwege verschillende maatstaven. DGBC en CRREM bieden beide benaderingen aan om vastgoedeigenaren te helpen begrijpen wat er nodig is om energiezuinig en duurzaam te zijn. Terwijl we wachten op een verplichte eindnorm in 2050, dient de renovatiestandaard als gids om vastgoed klaar te stomen voor een groenere toekomst.

Het is belangrijk voor vastgoedeigenaren om zich bewust te zijn van deze ontwikkelingen en te overwegen welke maatstaven het beste passen bij hun doelen en toekomstige duurzaamheidsambities. “Paris Proof” vastgoed is de weg vooruit, en het is aan ons om die reis te maken.

 Bart Oosterhuis, ESG Adviseur bij Savills in Nederland

[1] Bron: Decarbonisation Pathways – CRREM Global

[2] Bron: Dutch Green Building Council, Paris Proof

Share Button