Gezondheid: thema 2020 IMVO-convenant Verzekeringssector

Gezondheid’ is het thema voor 2020 van het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector. In het bijzonder is er  aandacht voor de ‘toegang tot betaalbare medicijnen’. Tijdens een themabijeenkomst afgelopen juni werd stilgestaan bij de ‘Access to Medicine […] lees meer