Sustainable Finance Lab en 13 maatschappelijke organisaties stellen vragen aan DNB over vergroening monetair beleid van de ECB

Het Sustainable Finance Lab (SFL) stuurt samen met 13 maatschappelijke organisaties een open brief (zie bijlage) aan DNB-President Klaas Knot. Zij vragen hem om de President van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde te steunen in haar poging om de strijd tegen klimaatverandering een plek te geven in het monetair beleid.

Met de komst van Christine Lagarde als nieuwe president van de ECB is in Frankfurt de discussie over klimaatrisico’s in een stroomversnelling geraakt. Lagarde verklaarde “alle beschikbare wegen te verkennen om de klimaatverandering te bestrijden”.

De ECB is bezig aan een fundamentele herziening van haar monetair beleid. “Dat biedt een uitgelezen kans om de strijd tegen klimaatverandering ook daar een plek in te geven” aldus SFL directeur Rens van Tilburg.

De Europese Centrale Bank (ECB) is via haar opkoopprogramma’s de afgelopen jaren een steeds richtinggevender rol gaan spelen in de economie. Alleen al dit jaar zal ze voor 1500 miljard euro aan obligaties opkopen en voor eveneens zo’n 1500 miljard euro aan goedkope leningen verstrekken aan banken. Deze invloed komt met een verantwoordelijkheid. Het doel van de Europese Unie is om de economie minder vervuilend te maken. Een doel waar de ECB volgens het EU verdrag aan bij moet dragen, zolang dat niet ten koste gaat van prijsstabiliteit.

Christine Lagarde heeft bij het streven naar vermindering van klimaatrisico’s wel de steun nodig van de presidenten van de nationale centrale banken. Eerder gaf Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank in reactie op een vergelijkbaar verzoek van Duitse maatschappelijke organisaties aan welke ruimte hij ziet.

Middels de open brief is die vraag nu ook gesteld aan DNB-president Klaas Knot. De organisaties vragen om zijn visie te delen op de rol van de ECB met betrekking tot specifiek klimaatverandering en monetair beleid.

Daartoe presenteren de maatschappelijke organisaties een vijftal stappen die de ECB kan zetten:

1. De programma’s voor de aankoop van activa en beleenbare activa in overeenstemming brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

2. De herfinancieringsoperaties voor de banksector in overeenstemming brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

3. De markt voor duurzame investeringen ondersteunen en met de Europese Investeringsbank en soortgelijke Europese instellingen samenwerken om duurzame investeringen te stimuleren.

4. Prudentiële maatregelen nemen om de schokbestendigheid van de Europese bankensector tegen klimaatrisico’s te vergroten en de financieringen van fossiele brandstoffen te verminderen.

5. Het goede voorbeeld geven op het gebied van transparantie door te kijken of de eigen activiteiten in overeenstemming zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en hierover te communiceren met Europese en nationale politici.

Naast het Sustainable Finance Lab is de brief ondertekend door 13 maatschappelijke organisaties waaronder vakbond FNV, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Eerlijke Geldwijzer, Banktrack, Our New Economy (ONE), Urgenda, ontwikkelingsorganisatie OxfamNovib en  milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuurfonds (WWF) en de Jonge Klimaatbeweging.

Download de brief (pdf)

Share Button