Wereldwijde oproep aan centrale banken voor actieplan klimaat- en biodiversiteitscrisis 

Bron
WWF

Meer dan 90 wetenschappers, denktanks en internationale organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF) roepen centrale banken op om alle mogelijke middelen in te zetten om de klimaat- en natuurcrisis tegelijkertijd aan te pakken. De oproep is ondertekend door onder meer het financieringsinitiatief van het VN-Milieuprogramma (UNEP FI), Rick van der Ploeg, hoogleraar economie aan de UvA en Oxford University, Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab, Kate Raworth bekend van het boek Donuteconomie en de internationale beweging Grootouders voor het Klimaat. 

Wereldwijd holt de natuur hard achteruit en ook de gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar. De klimaat- en natuurcrisis versterken elkaar. De grootste risico’s voor economieën hangen samen met klimaatverandering en natuurverlies. Een gezonde biodiversiteit is dan ook de basis voor de wereldeconomie en het financiële systeem. Een crisisaanpak is essentieel om het tij te keren zegt Aaron Vermeulen, hoofd van het Green Finance team van WWF-NL: “Centrale banken zijn tijdens de financiële crisis van 2007 tot het uiterste gegaan om de wereldwijde financiële sector en de wereldwijde economie van de ondergang te redden. Sindsdien hebben ze vaker onder uiterst onzekere omstandigheden moeten handelen. De klimaat- en biodiversiteitscrisis kan en moet nu ook als een crisis worden aangepakt.”

Business as usual is geen optie meer

Toename van droogte, overstromingen, extreme bosbranden zijn slechts enkele voorbeelden van de planetaire crisis. De gevolgen van de dramatische toename van natuurverlies kunnen de wereldeconomie in 2030 jaarlijks maar liefst 2,7 biljoen dollar kosten. “Sterker nog, biodiversiteitsverlies brengt mogelijk wereldwijd de financiële stabiliteit in gevaar, zoals ook recentelijk is erkend door een netwerk van veertig centrale banken”, vult Vermeulen aan.

Business as usual is ook volgens Rick van der Ploeg, hoogleraar Economie aan de UvA en Oxford University geen optie meer: “We kunnen niet wachten op de perfecte methodes voor het integreren van biodiversiteit in huidige financiële toezichtmodellen. Toezichthouders moeten nu al voorzorgsmaatregelen nemen.”

Enkele andere aanbevelingen aan de sector:

  • Veranker de doelen zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, het ombuigen van natuurverlies in 2030 en biodiversiteitsherstel in 2050 in het mandaat van centrale banken en toezichthouders.
  • De focus van het monetair beleid en financiële regulering moet liggen op de middellange en lange termijn (10-30 jaar), om milieu- en natuurschade te kunnen voorkomen;
  • Milieu-gerelateerde risico’s moeten standaard onderdeel zijn van raamwerken die ten grondslag liggen aan het monetair beleid en regulering;
  • Werk samen binnen andere belangrijke platformen, zoals het Comité van Bazel voor bankentoezicht, de werkgroep voor duurzame financiering van de G20, de CBD (Biodiversiteitsverdrag);
  • Activa-aankoopprogramma’s moeten gericht zijn op duurzame investeringen (door alleen te investeren in bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde klimaat- en biodiversiteitsdoelen hebben gesteld, of die in aanmerking komen voor een groene taxonomie)
  • Om de centrale banken te helpen presenteert het Wereld Natuur Fonds een routekaart* die beschrijft welke stappen genomen moeten worden.

Later dit jaar vindt in Montreal, Canada, de VN-Biodiversiteitstop plaats. WWF vindt dat alle landen inclusief Nederland dan de kans moeten grijpen om harde afspraken te maken om biodiversiteit te beschermen want de tijd dringt.

Downloads (pdf’s):

Share Button