WWF-Panda opent Amsterdamse Euronext

Vandaag is het Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) met een gongceremonie op de Amsterdamse beurs gelanceerd door het Wereld Natuur Fonds Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Deloitte en Rabobank. TNFD is een instrument dat bedrijven en investeerders inzicht geeft in de natuurgerelateerde risico’s en kansen van hun investeringen en activiteiten. Natuurverlies en klimaatverandering vormen fundamentele risico’s voor het bedrijfsleven, de financiële wereld en ons welzijn. Maar liefst 50% van onze economie is immers afhankelijk van natuur zegt World Economic Forum*. Tijdens het evenement deze ochtend waren afgevaardigden van onder andere de Nederlandse Bank, Robeco en Ministerie van Financiën aanwezig. De internationale lancering vond plaats gisteren op 18 september in New York tijdens de New York Climate Week.

De toenemende vraag naar energie en onduurzaam gebruik van grondstoffen leiden tot natuurverlies en klimaatverandering. Bedrijven en financiële instellingen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed die zij hebben op natuur en biodiversiteit en hoe afhankelijk zij hiervan zijn. Onder andere doordat niet altijd duidelijk is waar de globale ketens gelokaliseerd zijn en of de productie ter plekke duurzaam plaatsvindt. TNFD is een initiatief van 1100 gespecialiseerde partijen en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en wereldwijde consultatierondes. Met deze lancering slaan natuurbeschermers en financiële experts wereldwijd de handen ineen voor een natuurpositieve economie. WWF is founding partner van TNFD en onderdeel van de Stewardship Council.

“Steeds meer financiële instellingen kijken naar de materiële risico’s en kansen van de natuur in hun portfolio’s. Een jaar geleden was de bewustwording en actie nog beperkt tot de grotere en groene banken in Nederland, maar inmiddels staat natuur hoger op de agenda bij alle Nederlandse financiële instellingen. Meer goed nieuws is dat bedrijven en financiële organisaties het meenemen van natuur in hun portefeuilles ook als een kans zien. Onlangs schatte het World Economic Forum dat als bedrijven prioriteit geven aan natuur, dit bijna 400 miljoen nieuwe banen en $10 biljoen aan zakelijke kansen kan opleveren”, aldus Aaron Vermeulen Global Lead Green Finance WWF

“Met de finale TNFD aanbevelingen zetten we een belangrijke stap op weg naar consistentie in rapportages op het gebied van natuur gerelateerde risico’s. Rapportages die van groot belang zijn om natuur te integreren in onze besluitvorming. Want het wordt steeds duidelijker dat bredere natuurrisico’s financiële instellingen raken, maar ook dat herstel van ecosystemen cruciaal is om onze klimaatdoelen te halen. Ik wil daarom de TNFD van harte feliciteren met de lancering vandaag”, aldus Cindy van Oorschot, Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen van De Nederlandse Bank.

New York Climate Week

TNFD werd tijdens de New York Climate Week gepresenteerd. Verlies van natuur en klimaatverandering versterken elkaar. Door biodiversiteit te verliezen en ecosystemen aan te tasten, beperken we de mogelijkheden om op de natuur te vertrouwen als bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en andere maatschappelijke uitdagingen. Christine Wortmann, Lead Green Finance WWF-NL: Als we biodiversiteitsverlies willen tegengaan en natuurherstel willen bereiken, zullen we ook de financiële sector moeten veranderen. Ik geloof heel sterk in de kracht van het bedrijfsleven om de klimaat & biodiversiteitscrisis op te lossen. Maar dat werkt alleen als we natuur zien als integraal onderdeel van de economie.

Aanwezigen gongceremonie

Cindy van Oorschot; programmadirecteur de Nederlandse Bank, Anita de Horde; Co-founder Biodiversity Foundation, Diane Boogaard; Head W&R Sustainability & Global Food System Transition Rabobank, Petra Mannessen; Senior Nature expert Rabobank, Emetic van Was, partner en Sustainability FSI lead Deloitte, Anne-Claire van den Wall Bake; partner en Nature FSI lead Deloitte, Gerdie Knijp; Sustainable Finance Lab, Christine Wortmann; Lead Green Finance WWF-NL, Deon Nel; Chief Conservation Officer WWF-NL, Nicolas Poolen en Avital van Meijeren Karp van WWF. Maarten Vleeshouwer Senior Coordinating Policy Officer Ministerie van Financiën, Peter van der Werf Head Executive Director Robeco, Marc Reinke hoofd SFO de Nederlandse Bank

Foto: lancering TNFD vandaag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Nederlandse TNFD-groep; Deloitte, Rabobank, Nederlandse Vereniging van Banken, WWF-NL. Ook afgevaardigden van de Nederlandse Bank, Biodiversity Foundation, Robeco, Ministerie van Financiën en Sustainable Finance Lab waren aanwezig.

Share Button