Beperken klimaatopwarming en beschermen biodiversiteit gaan hand in hand

Er is breed gedeelde wetenschappelijke consensus dat de biodiversiteit snel afneemt: op dit moment worden ongeveer een miljoen dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd als direct gevolg van menselijke activiteiten. Klimaat en biodiversiteit zijn nauw met elkaar verbonden en de biodiversiteit kan niet worden beschermd zonder tegelijkertijd de klimaatverandering aan te pakken. Maar in tegenstelling tot het Parijs-akkoord, waarin stevige afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het beperken van de CO2-uitstoot, zijn er geen mondiale langetermijndoelstellingen geformuleerd voor de bescherming van de biodiversiteit, terwijl de directe natuurlijke omgeving van grote invloed is op de economische activiteiten die het kan faciliteren.

Financiële instellingen zijn zich ervan bewust dat het noodzakelijk is om de aantasting van onze leefomgeving een halt toe te roepen en deze trend te keren. Door te onderzoeken hoe organisaties zijn blootgesteld aan natuur gerelateerde risico’s, en bij marktpartijen bewustwording te vergroten dat hier grote financiële risico’s aan zijn verbonden, maar dat dit ook commerciële kansen biedt, kunnen we de overstap maken naar een economie die een positievere impact heeft op de natuur. Om dit proces te versnellen is BNP Paribas sinds 2021 onderdeel van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Door de risico’s in kaart te brengen kan de TNFD een drijvende kracht zijn in het verschuiven van geldstromen naar bedrijvigheid met een positief effect op de natuur.

Een voorbeeld van hoe duurzame energie-opwekking en het beschermen van biodiversiteit hand in hand kunnen gaan is BNP Paribas’ leaseconstructie voor ruim 28.000 zonnepanelen op het Cosun Solar Park. Dit zonnepark is onderdeel van een industriële herbestemming van voormalige fabrieksgrond. Dit terrein wordt herontwikkeld tot een duurzaam bedrijventerrein met een havenbekken. Het zonnepark, met een oppervlakte van zeven hectare, is eigendom van Cosun en wordt direct aangesloten op de nabijgelegen Cosun Beet Company specialiteitenfabriek, waarmee het elektriciteitsverbruik van de fabriek wordt verduurzaamd.

Paul Hagensprojectleider Cosun Solar Park Puttershoek: “Het zonnepark is zo ontworpen dat een zo hoog mogelijke duurzame energieopbrengst per oppervlak gerealiseerd wordt. Hierdoor blijft er meer omliggend gebied beschikbaar voor natuur. Door de grondwal om het zonnepark zijn de zonnepanelen nauwelijks zichtbaar voor omwonenden. De grondwal zelf wordt met schapen beheerd en is begroeid met diverse planten en bloemen. Bovendien blijken de zonnepanelen voor diverse dieren te fungeren als schuilplaats en bieden ze hen een schaduwrijke plek.”

Robert-Alexandre Poujade (foto), ESG Analyst & Biodiversity lead bij BNP Paribas Asset Management“Dit jaar heeft BNP Paribas Asset Management het eerste biodiversiteitsrapport gepubliceerd. Deze eerste resultaten stellen ons in staat om onze expertise op dit gebied te vergroten en de milieueffecten van onze activiteiten in kaart te brengen. Naast de ontwikkeling van analytische kaders die wij in samenwerking met TNFD ontwikkelen zullen we relevante gegevens over biodiversiteit blijven integreren in ons eigen ESG-ratingsysteem om ons stembeleid en onze aandeelhoudersbetrokkenheid te verrijken.”

Share Button