Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) presenteert standaard voor impact assessment biodiversiteit

Hoe kunnen financiële instellingen hun negatieve impact op de wereldwijde biodiversiteit reduceren en werken aan biodiversiteitsherstel? Een vraag waar het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), een internationaal samenwerkingsverband van 36 banken, vermogensbeheerders en investeerders, zich al enkele jaren over buigt. Vandaag presenteert PBAF een nieuwe standaard voor financiële instellingen om de impact van leningen en investeringen op biodiversiteit te meten. Volgens PBAF kan iedere bank, vermogensbeheerder of pensioenfonds hiermee gericht gaan meten en sturen op verlaging van negatieve impact en bescherming en herstel van de biodiversiteit. De PBAF-deelnemers roepen andere financiële instellingen op zich aan te sluiten en samen te werken aan één wereldwijde aanpak voor de sector.

Roel Nozeman, Senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank en programmadirecteur van PBAF, presenteert het rapport vandaag namens de deelnemers van het samenwerkingsverband.

“De biodiversiteit staat wereldwijd onder zware druk. En dat terwijl onze samenleving en economieën zeer afhankelijk zijn van de functies die de natuur ons biedt. De financiële sector heeft een cruciale rol om de schade aan de biodiversiteit te verminderen en te sturen op duurzaam gebruik, bescherming en herstel van de natuur. Het kunnen meten van onze impact op de biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde om deze rol te kunnen vervullen. Het rapport dat wij vandaag presenteren geeft banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen de inzichten om hier direct mee aan de slag te gaan. Het is een uitnodiging aan alle financiële instellingen wereldwijd om met ons mee te doen en samen te bouwen aan een duurzame toekomst.”

Stapsgewijze aanpak voor financiële instellingen

De ‘PBAF Standaard 2022’ beschrijft aan de hand van eisen en aanbevelingen wat er nodig is om een biodiversiteit-footprint uit te voeren: een assessment voor financiële instellingen om de negatieve en positieve impact van hun leningen en investeringen (bv aandelen, obligaties en green bonds) op de biodiversiteit te meten, hierop te sturen én hierover te rapporteren. Zo kunnen fondsbeheerders bijvoorbeeld een inschatting maken van het verlies aan biodiversiteit bij een belegging in een internationaal voedingsbedrijf en inzicht krijgen in de achterliggende oorzaken.

Naast belangrijke eisen en aanbevelingen geeft de standaard uitleg over verschillende methodieken en tools die financiële instellingen kunnen gebruiken om hun impact in kaart te brengen. Innovatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van satellietbeelden om ontbossing in kaart te brengen en het aantonen van diersoorten aan de hand van sporen van DNA in rivieren.

De standaard is zoveel mogelijk geharmoniseerd met andere initiatieven in de financiële sector, zoals de Taskforce for Nature Related Disclosures (TNFD), het Science Based Targets Network (SBTN) en het EU Align project.

Biodiversiteitsverlies

Biodiversiteit, de variatie aan leven en de ecosystemen waarin dit leven voorkomt, staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Recente onderzoeken tonen aan dat het leven en de ecosystemen wereldwijd in snel tempo worden aangetast. Ontbossing, de intensivering van de landbouw, overbevissing, jacht, vervuiling en klimaatverandering zijn hier belangrijke oorzaken van. Grote veranderingen op economisch, politiek en sociaal vlak zijn noodzakelijk om het uitsterven van 1 miljoen planten- en diersoorten de komende decennia te voorkomen. Dat vraagt om extra maatregelen van overheden, bedrijfsleven en de financiële sector. 

Share Button