RNHB sluit zich aan bij het Partnership for Carbon Accounting Financials

Bron
RNHB

RNHB erkent het belang om haar strategische doelstellingen op het Klimaatakkoord van Parijs af te stemmen en is er trots op zich aan te sluiten bij het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is een samenwerking tussen financiële instellingen wereldwijd om de klimaatimpact die wordt gerealiseerd door leningen en investeringen te berekenen en te rapporteren. PCAF telt meer dan 145 banken en investeerders uit vijf continenten en breidt zich snel uit in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Afrika en Azië-Pacific.

Als toonaangevende niet-bancaire vastgoedkredietverstrekker in Nederland, is duurzaamheid één van de strategische speerpunten van RNHB. RNHB heeft de SDG’s van de Verenigde Naties al in haar beleid opgenomen en streeft ernaar de klimaatimpact van haar financieringsactiviteiten te monitoren en te beperken. Bovendien erkent RNHB het belang van transparantie en afstemming op het Klimaatakkoord van Parijs. RNHB is er daarom ook trots op een bij PCAF aangesloten instelling te zijn geworden om emissies op een gestandaardiseerde manier te meten en openbaar te maken.

“Aansluiting bij PCAF benadrukt de betrokkenheid van RNHB bij de duurzaamheidstransitie. Hierdoor kunnen we de uitstoot van broeikasgassen meten en daarmee de verantwoording in de sector verbeteren. Tegelijkertijd leggen we de basis voor nieuwe initiatieven om de uitstoot te verminderen”, aldus Richard van Altena, CFRO van RNHB.

Over het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is in september 2019 wereldwijd van start gegaan. Momenteel hebben meer dan 145 banken, financiële instellingen en investeerders zich aangesloten bij het PCAF-initiatief. PCAF-deelnemers werken samen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry om de broeikasgasemissies van hun leningen en investeringen te meten en openbaar te maken. Door dit te doen, zetten PCAF-deelnemers een belangrijke stap om klimaatgerelateerde risico’s te beoordelen, doelen te stellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en effectieve strategieën te ontwikkelen om onze samenleving koolstofvrij te maken. Voor meer informatie zie https://carbonaccountingfinancials.com/

Share Button