Belfius gaat reductiedoelstellingen voor zijn gefinancierde emissies meten en vastleggen

Bron
Belfius

Op 20 januari sloot Belfius zich aan bij het Science Based Targets initiative. Belfius engageerde zich om emissiereductiedoelstellingen te bepalen die in lijn liggen met de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde beperken tot minder dan 2°C boven het pre-industriële niveau en inspanningen blijven leveren om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Twee maanden geleden werd Belfius ook lid van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), waardoor Belfius de krachten bundelt met financiële instellingen wereldwijd om de uitstoot van broeikasgassen die Belfius financiert te meten en bekend te maken.

De publicatie van het zesde evaluatierapport van het IPCC en de COP26 in 2021 bevestigden alleen maar dat het bewijs van de klimaatcrisis onweerlegbaar is en dat onze collectieve actie om de opwarming van de aarde te beperken aanzienlijk moet worden opgeschaald. De omvang van de uitdaging vergt grootschalige actie van zowel de overheid als het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. De financiële sector speelt een vitale rol in de financiering van de overgang naar een koolstofarme en veerkrachtige Belgische economie en samenleving.

In het kader van zijn Strategie 2025 heeft Belfius het engagement genomen om een voortrekker te zijn in deze transitie en om duurzame inspanningen te leveren voor het klimaat. Dit doen we niet enkel binnen onze eigen werking, maar we moedigen ook klanten aan om hun emissies te verlagen en duurzaam te investeren. In 2019 behaalde Belfius het CO2 Neutraal label voor zijn interne activiteiten. Toch komt de grootste impact van de financiële sector, door zijn unieke karakter, voort uit zijn investerings- en kredietactiviteiten. Daarom is het nu essentieel dat zijn acties ook zijn financieringsactiviteiten omvatten. In 2020 resulteerden deze ambities in de toetreding van Belfius tot de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), waarmee het de eerste grootbank werd die toetrad tot een community van Belgische organisaties die zich ertoe verbinden om hun klimaatambities op het hoogste niveau te brengen

Om pertinente actie te ondernemen, moet eerst de huidige klimaatimpact worden gemeten en moeten de klimaatgerelateerde risico’s van de kernactiviteiten van Belfius worden geëvalueerd. Daarom is Belfius toegetreden tot het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), een wereldwijde samenwerking tussen meer dan 190 banken en investeerders om geharmoniseerde metingen en rapporteringen mogelijk te maken van de uitstoot van broeikasgassen gefinancierd door leningen en investeringen.

Belfius formaliseert vandaag zijn toetreding tot het Science Based Targets-initiatief (SBTi), een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact (UN Global Compact), World Resources Institute (WRI) en World Wide Fund for Nature (WWF). Op die manier zal Belfius doelstellingen voor de reductie van de emissie van broeikasgas bepalen volgens robuuste methodologieën die in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap en met het niveau van decarbonisatie dat vereist is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

Marc Raisière, CEO van Belfius Bank en Verzekeringen: “Belfius houdt zich al enkele jaren bezig met klimaatgerelateerde uitdagingen en we zijn ons bewust van de complexiteit van het vinden van oplossingen die zowel aan de behoeften van onze klanten als aan onze duurzaamheidsdoelstellingen beantwoorden. Elke dag stellen we alles in het werk om de overgang naar een koolstofarme, veerkrachtige en welvarende Belgische samenleving niet alleen te ondersteunen, maar ook actief mogelijk te maken. Want de strijd voor het klimaat is meer dan een milieukwestie, het is een cruciale maatschappelijke verandering die we willen aanmoedigen. We engageren ons om duurzaamheid centraal te stellen in onze beslissingen en ons aandeel te leveren in de strijd tegen de klimaatverandering.”

Share Button