PCAF Nederland publiceert haar 7e jaarverslag over de implementatie van GHG accounting voor de financiële sector in Nederland

Bron
PCAF

PCAF Nederland (PCAF NL) heeft vandaag haar 7e jaarverslag gepubliceerd getiteld “Updates from implementing the greenhouse gas (GHG) accounting for the financial sector in the Netherlands”.

Onder leiding van het secretariaat van het PCAF hebben de deelnemers van de groep de ontwikkeling van het laatste rapport ondersteund door hun inzichten over de implementatie van de accounting methoden te delen met andere geïnteresseerde partijen om anderen aan te moedigen om GHG-accounting in te voeren als een positieve stap in de richting van een koolstofarme economie.

PCAF NL heeft de afgelopen jaren meerdere rapporten gepubliceerd, die uiteindelijk hebben geleid tot de ontwikkeling van de eerste editie van de PCAF Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry (de Standaard). De Nederlandse afdeling van PCAF bestaat uit 29 ondertekenaars en dit zevende jaarverslag laat de activiteiten zien die de ondertekenaars uit de regio het afgelopen jaar hebben ondernomen bij de implementatie van GHG accounting in de financiële sector en beschrijft de aandachtspunten van PCAF Nederland voor de komende jaren.

Over het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is in september 2019 wereldwijd gelanceerd. Momenteel hebben meer dan 440 financiële instellingen het PCAF-initiatief ondertekend. De ondertekenaars van PCAF werken samen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry om de broeikasgasemissies van hun leningen, beleggingen, verzekeringsverplichtingen en andere financiële producten en diensten te meten en openbaar te maken. Door dit te doen zetten ondertekenaars van het PCAF een belangrijke stap om klimaatgerelateerde risico’s te beoordelen, doelen te stellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en effectieve strategieën te ontwikkelen om onze samenleving koolstofarm te maken.

Share Button