Mijlpaal: PCAF verwelkomt 200ste deelnemer

Partner

ASN Bank stond in 2015 aan de wieg van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat een methodiek ontwikkelde om de CO2-voetafdruk van investeringen en leningen te meten. Bijna zeven jaar later is PCAF uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van financiële instellingen dat haar impact op het klimaat meet. Afgelopen maand verwelkomde het samenwerkingsverband haar 200ste deelnemer: Japan Post Bank Co.

De PCAF-leden werken samen aan een uniforme methodiek om de impact van hun leningen en investeringen op het klimaat te meten en openbaar te maken, de zogenaamde Global GHG Accounting and Reporting Standard. 

Het afgelopen jaar nam de omvang van het netwerk in razend tempo toe. Het aantal deelnemers verdubbelde sinds februari 2021 en het totaal beheerd belegd vermogen van de groep verdrievoudigde tot bijna 60 biljoen Amerikaanse dollar. Deze snelle groei van PCAF is volgens de organisatie toe te schrijven aan ‘de acceptatie van de methodiek door financiële instellingen wereldwijd’, met name in de regio Azië-Pacific.

Bewustzijn

Piet Sprengers van ASN Bank is verheugd over de uitbreiding van PCAF. “In nog geen zeven jaar tijd heeft PCAF zich ontwikkeld van garagebox-idee tot norm in de financiële sector. Je kunt uitrekenen wat jouw impact op het klimaat is en er een getal aan koppelen. Dat leidt tot een groot, gezamenlijk bewustzijn.”

Doelen stellen

Volgens Sprengers is de volgende stap dat de 200 deelnemers hun footprint gaan publiceren en doelen voor zichzelf stellen die overeenkomen met het IPCC-scenario om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Dat betekent: geen uitstoot meer in 2050.

“Als je eenmaal weet waar ‘de boosdoeners’ zitten, dan kun je daarna kijken hoe je die negatieve impact op het klimaat kunt reduceren. Bijvoorbeeld door niet meer te investeren in producenten van fossiele energie en grootverbruikers van fossiele energie op te roepen over te stappen naar duurzame energie” aldus Sprengers.

Internationaal

De PCAF-standaard is de enige methode voor het meten van gefinancierde emissies die is gebaseerd op internationale richtlijnen. Dat trok de afgelopen jaren niet alleen de aandacht van financiële instellingen, maar ook van beleidsmakers en toezichthouders. In oktober 2021 riep de VN-werkgroep Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) banken, vermogensbezitters en vermogensbeheerders op de PCAF-standaard te gebruiken voor rapportages. Ook de EBA, de Europese toezichthouder van banken, verwijst naar PCAF als methode voor de (vanaf 2024) verplichte publicatie van gefinancierde emissies door banken.

Klimaatconferentie Parijs

PCAF ging in 2015 in Nederland van start op initiatief van ASN Bank. Twaalf Nederlandse financiële instellingen reisden per trein naar de klimaatconferentie in Parijs. Het beoogde resultaat: de financiële sector aanzetten om klimaatdoelen te stellen én een methode ontwikkelen om de klimaatimpact te meten. Daarna ging het snel. In 2018 breidde PCAF uit naar Noord-Amerika en in 2019 ging PCAF wereldwijd van start.

Share Button