Verdubbeling duurzaamheidscijfers NHG in 3 jaar maar tempo moet omhoog

Bron
NHG

NHG signaleert een aanzienlijke toename van het aantal klanten dat verduurzaming in een hypotheek met NHG meefinanciert. Van de ruim 120 duizend woningeigenaren die in 2021 een hypotheek met NHG afsloten, financierden ruim 26 duizend van hen verduurzamingsmaatregelen mee. Een mooie ontwikkeling, maar het tempo moet omhoog. Ongeveer 40 procent van de woningen met een NHG garantie (1,2 miljoen) heeft namelijk nog steeds een energielabel D of lager.

Mensen die een hypotheek afsluiten of hun bestaande hypotheek oversluiten of verhogen, mogen verduurzamingsmaatregelen meefinancieren. Van de consumenten die in 2021 een nieuwe hypotheek met NHG afsloten, maakte ruim 21 procent gebruik van de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen mee te financieren. Een enorme stijging, want in 2018 lag dit nog op 8 procent. Het zijn echter niet de mensen die een woning kopen, maar vooral de mensen die al een woning hebben en die bij verhogen of oversluiten van de hypotheek extra leenden voor verduurzaming. In 2021 maakte bijna 46 procent hiervan gebruik tegenover 16 procent in 2018.

Stephan van Paridon, van team Duurzaamheid: “We zijn blij met deze ontwikkeling maar meer snelheid is gewenst. Dat is nodig vanuit de afspraken in het Klimaatakkoord, en vooral belangrijk voor bezitters van slecht geïsoleerde woningen die nu veel geld kwijt zijn aan energielasten. We zien graag dat mensen die een woning hebben met een energielabel D of lager altijd energiebesparende maatregelen meenemen als zij de hypotheek gaan oversluiten of verhogen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen die een woning gaan kopen weten in hoeverre deze verduurzaamd is. De invoering van het verplichte energielabel in 2021 is een goede stap om kopers hiervan bewust te maken.”

Meer dan alleen een lage energierekening

Steeds meer mensen realiseren zich dat een goed geïsoleerde woning automatisch leidt tot een lagere energierekening en meer wooncomfort. De gestegen gasprijzen geven een extra reden voor huiseigenaren om maatregelen te nemen. Minder bekend is dat hypotheekverstrekkers betere voorwaarden bieden, vaak in de vorm van een lagere hypotheekrente, voor woningen met een goed energielabel (A of B). En nog minder woningeigenaren weten dat woningen met een energielabel A, B en C voor een hogere prijs worden verkocht dan woningen met een lager energielabel. Het meest recente onderzoek uitgevoerd in 2019 door TIAS Business School laat zien dat ongunstige energielabels (F & G) de verkoopprijs met gemiddeld € 15.000 drukken.

Share Button