Beleggen in waterstofaandelen

Waterstof krijgt veel aandacht vanwege de wereldwijde verduurzaming. In de toekomst kunnen auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen worden aangedreven door waterstof in plaats van fossiele brandstof. Mogelijk biedt waterstof zelfs een oplossing voor de verwarming van gebouwen. Waterstof kan ook interessant zijn voor beleggers. Er zijn verschillende manieren om in deze technologie te investeren.

Productie van waterstof

Waterstof is een molecuul, H2. Het bestaat uit een combinatie van twee waterstofatomen. Waterstof wordt al langere tijd gebruikt voor diverse industriële processen, waaronder de productie van halfgeleiders en kunstmest. In de natuur komt waterstof haast niet voor. Het molecuul moet dus geproduceerd worden. De verhitting van koolwaterstoffen uit olie of gas met stoom is een veelgebruikte productiemethode. Qua duurzaamheid is dit niet de beste optie, want er zijn fossiele brandstoffen nodig voor dit productieproces en daarnaast komt er koolstofmonoxide en een kleine hoeveelheid koolstofdioxide vrij. Dit soort waterstof wordt aangeduid als grijze waterstof. Een andere en groenere productiemethode is gebaseerd op elektrolyse. Watermoleculen worden met behulp van elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof. De benodigde elektriciteit kan gewonnen worden duurzame bronnen komen zoals zonne-energie of windenergie. In dit geval is er sprake van groene waterstof.

Beleggen in waterstofaandelen

Momenteel is nog ongeveer 95 procent van de waterstofproductie wereldwijd grijze waterstof, maar naar verwachting gaat dit rap veranderen. Overheden hebben zichzelf namelijk wereldwijd verplicht om de CO2-uitstoot snel terug te brengen. Groene waterstof lijkt een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen. Daardoor kan dit een interessante belegging zijn. Er zijn diverse manieren om te beleggen in waterstofaandelen. Dat kan bijvoorbeeld door aandelen van individuele bedrijven te kopen, zoals Air Liquide, Shell, of Toyota. Er zijn meerdere (grote) bedrijven die actief zijn in de productie van waterstof of de benodigde brandstofcellen die voertuigen aan kunnen drijven met waterstof.

Een voordeel van het beleggen in grote bedrijven is dat deze ook andere activiteiten hebben. Dit zorgt voor meer spreiding. Als blijkt dat de ontwikkelingen minder snel gaan dan verwacht, worden deze bedrijven daar minder door getroffen. Een andere optie is het investeren in een ETF met waterstof aandelen, zoals L&G Hydrogen Economy. Voor wie nog niet belegt is dit een makkelijke manier om te starten. Beleg altijd alleen met geld dat je kunt missen. Maak bijvoorbeeld een budget vrij door de vaste lasten te vergelijken en hierop te besparen.

Beleggen in kleinere bedrijven

Voor de belegger die meer risico durft te nemen kan het interessant zijn om te investeren in kleinere bedrijven die zich puur richten op de ontwikkeling van waterstof. Dit risico kan zich vertalen in een hoog rendement. De afgelopen jaren hebben diverse aandelen in kleinere bedrijven al een imposante koersstijging doorgemaakt door de gestegen interesse in waterstof. De koers zakte in veel gevallen daarna wel weer in. Mogelijke bedrijven om in te investeren zijn Powercell Sweden, Ballard Power en FuelCell Energy.

 

 

 

 

Share Button