VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

Bron
VoltH2

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof.

VoltH2 krijgt deze subsidie voor haar projecten in respectievelijk Vlissingen en Terneuzen. Deze groenewaterstoffabrieken beschikken sinds Q2 2022 over een omgevingsvergunning en de projecten komen nu, met de toekenning van de SDE++ steun, opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Na de finale investeringsbeslissing wordt verwacht dat de bouw van de fabrieken uiterlijk begin 2024 kan starten.

Capaciteit en uitstootreductie

Beide projecten zijn nagenoeg identiek en betreffen een groenewaterstoffabriek met een capaciteit van omstreeks 25 MW, die jaarlijks 2.000 ton groene waterstof zal produceren door middel van electrolyse. In een tweede fase zal de capaciteit van beide fabrieken uitgebreid kunnen worden naar 100 MW, waarmee jaarlijks 8.500 ton groene waterstof kan worden geproduceerd. Geschat wordt dat groene waterstof al vanaf 2025 een uitstootreductie van 9 kg CO2 per kg waterstof gerealiseerd kan worden, ten opzichte van het gangbare productieproces voor waterstof van fossiele oorsprong (grijze waterstof).

Aanzienlijke exploitatiesubsidie

SDE++ is het primaire subsidie-instrument waarmee de Nederlandse overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-verlaging wil stimuleren. De productie van groene waterstof werd in 2020 opgenomen in de SDE++. De subsidie wordt nu voor het eerst voor fabrieken met productie op industriële schaal toegekend aan VoltH2.

Het toegekende bedrag van de subsidie hangt af van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daarmee gepaard gaande verminderde CO2-uitstoot. De subsidie wordt uitgekeerd over de eerste 15 jaar waarin de groenewaterstoffabriek operationeel is en vormt een belangrijke ondersteuning van de omzet.

Stap dichter bij realisatie van groenewaterstoffabrieken

André Jurres, Managing Director van VoltH2, over de SDE++ toewijzing: “VoltH2 bouwt een keten van groenewaterstoffabrieken: we ontwikkelen momenteel drie productielocaties in Nederland en zijn onlangs ook gestart in Wilhelmshaven (Duitsland). De ontwikkeling van de huidige portfolio, met een gezamenlijk potentieel van 500 MW, gaat uiteraard gepaard met forse investeringen. Wij zijn zeer verheugd met deze substantiële subsidie van de RVO. De subsidie belichaamt de visie van de overheid op de energietransitie en de rol die zij daarin ziet voor waterstof en de projecten van VoltH2. De subsidie brengt ons weer een stap dichter bij de realisatie van onze plannen in Vlissingen en Terneuzen.”

Gijs Voskuyl, partner en Head of Infrastructure van aandeelhouder DIF Capital Partners zegt: “Het toekennen van de eerste SDE++ voor groene waterstof aan projecten van VoltH2 beschouwen wij als een bevestiging van de voortrekkersol die VoltH2 vervult in de ontwikkeling van groenewaterstofproductiecapaciteit in Nederland. Daarnaast blijkt uit de subsidiebeschikking het vertrouwen van de overheid in de beide projecten en vormt het een belangrijke en solide basis voor de verdere ontwikkeling van deze fabrieken.”

Paul Tummers, CEO van aandeelhouder Virya Energy: “Met VoltH2 zijn we verheugd om bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame waterstof in Nederland. De toewijzing van de SDE++ subsidie door de overheid is een belangrijke stap om onze ambities te bereiken in de sector en een teken van de wil van de overheid om duurzame waterstof als concreet alternatief voor fossiele brandstoffen te ondersteunen.”

Marktwerking

VoltH2 kreeg in 2021 als eerste de nodige vergunningen. Ook voor de SDE++ is het bedrijf opnieuw als eerste geselecteerd. André Jurres: “Ik denk dat deze prestaties aantonen dat VoltH2 een voorloper is. Ons team is al volop bezig met de volgende fase, maar tegelijk willen we zo snel mogelijk een goed werkende markt voor groene waterstof creëren. Door individuele projecten zoals die in Vlissingen en Terneuzen te ondersteunen, zal deze subsidie de marktwerking stimuleren en dat is broodnodig om de klimaatdoelen te halen. VoltH2 speelt hierin graag een belangrijke rol.”

Share Button