Nieuw onderzoek: beleggers & duurzaamheidsinitiatieven

Duurzame ontwikkeling is een hot topic binnen financiële markten. Dit is onder andere te zien aan het aantal duurzaamheidsinitiatieven dat maar blijft toenemen. Hierdoor kunnen beleggers soms door de bomen het bos niet meer zien. AF Advisors geeft in een onderzoeksrapport inzicht  in de verscheidenheid aan duurzaamheidsinitiatieven en beweegredenen van beleggers om zich hierbij aan te sluiten.

“We zien verschillen in vorm, uitvoering en resultaat. Zo kunnen beleggers initiatieven onderschrijven, deelnemen, gebruiken of zich eraan committeren. En is het ene initiatief enigszins vrijblijvend en verwacht het andere initiatief een concrete en actieve inspanning. Sommige initiatieven zijn zo populair dat er een wachtlijst is voor deelname. Het UN-PRI wordt door elk pensioenfonds en vermogensbeheerder in onze scope onderschreven. Daarnaast committeert 90% van de vermogensbeheerders zich aan het Net-Zero Asset Managers Initiative, maar onderschrijft slechts 10% van de pensioenfondsen het Net-Zero Asset Owner Alliance.

Naast onze observaties geven we een aantal aanbevelingen. Zo is het van groot belang om in het woud van duurzaamheidsinitiatieven een goede afweging te maken. Wees hierin kritisch: fungeert het initiatief als katalysator of is het een afleidingsmanoeuvre om echte verandering teweeg te brengen? Ondanks verschillen in onderliggende richtlijnen en de mate van vrijblijvendheid is het belangrijk om als belegger je verantwoordelijkheid te nemen.

Samenwerking tussen beleggers, academici en maatschappelijke organisaties moet ervoor zorgen dat er zinvolle en wetenschappelijk onderbouwde invulling wordt gegeven aan initiatieven en onderliggende standaarden.”

Share Button