APG ondersteunt initiatief om duurzaamheid private equity beter te beoordelen

Bron
APG

Een aantal grote private investeringsfondsen en beleggers lanceert een initiatief om op een vergelijkbare manier over de duurzaamheid van private equity-beleggingen te rapporteren. Met het initiatief willen de deelnemende partijen, waaronder APG, de kwaliteit, beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van ESG-gegevens vergroten. Uiteindelijk moet dit de duurzaamheid in de private equity-industrie bevorderen.

Het ‘ESG Data Convergence Project’ is de eerste samenwerking tussen private investeringsfondsen en beleggers in deze fondsen om de rapportage over duurzaamheid (‘ESG: environment, social & governance) te standaardiseren. Een aantal grote partijen heeft zich aangesloten bij het initiatief, dat geleid wordt door CalPERS, het grootste pensioenfonds van de Verenigde Staten, en wereldwijde private-investeringsmaatschappij Carlyle. De oprichters, die samen circa € 3,5 biljoen beheren, roepen andere fondsen en beleggers op om zich aan te sluiten. Hoe meer organisaties op een vergelijkbare manier rapporteren, hoe beter de private equity-industrie nuttige gegevens kan verzamelen en duurzaamheid bevorderen.

Een woud aan duurzaamheidsstandaarden

Tot nog toe bestaat er geen algemeen geaccepteerde standaard voor de manier waarop private equity-fondsen over duurzaamheid rapporteren. Dit maakt het voor beleggers in private equity, zoals APG, lastig om de duurzaamheid van fondsen te beoordelen en te vergelijken. Het doel van het ESG Data Convergence Project is om een aantal standaard-duurzaamheidsmaatstaven af te spreken en richtlijnen te bieden voor technische meetvraagstukken, zoals het vaststellen van de CO2-voetafdruk van beleggingen. Beleggers als APG krijgen hierdoor beter inzicht in de beleggingsrisico’s en -kansen in hun private-equitybeleggingen.

Startpunt

Het initiatief start met zes maatstaven: broeikasgasemissies (scope 1 en 2), hernieuwbare energie, bestuursdiversiteit, werkgerelateerde letsels, nettogroei van het aantal medewerkers en werknemersbetrokkenheid. Later worden meer maatstaven toegevoegd. De gegevens worden samengevoegd tot een anonieme benchmark (vergelijkingsmaatstaf, red.). Beleggers kunnen deze gebruiken om de duurzaamheid van private investeringsfondsen met het gemiddelde van de industrie te vergelijken.

Impuls

Namens haar pensioenfondsen streeft APG al geruime tijd naar transparantie over duurzaamheid in private equity, aldus Peter Branner, Chief Investment Officer bij APG. “We willen toe naar vergelijkbare ESG-prestatiemaatstaven en een brede acceptatie van duurzaamheid als een van de doelstellingen van private equity-beleggingen. Deze samenwerking draagt daaraan bij. APG zal de maatstaven gebruiken in haar gesprekken (engagement) met managers van private investeringsfondsen. Hoewel de ambitie van APG verder gaat dan de zes maatstaven die nu zijn vastgesteld door het ESG Data Convergence Project, zijn we enthousiast over de impuls die we hiermee geven aan duurzaamheid in private equity.”

Share Button