Rapport Candriam: toenemende kansen voor beleggen in waterstof

Bron
Candriam

Langetermijnbeleggers mogen niet onderschatten hoe divers de waterstofmarkt is. De sector heeft momenteel de wind in de zeilen, stelt CANDRIAM, een wereldwijd actieve asset manager die inzet op duurzame en multi-asset oplossingen. CANDRIAM heeft vandaag een nieuw verslag gepubliceerd dat dieper ingaat op de verschillende beleggingssegmenten van de waterstofenergiemarkt, en welke rol deze speelt in de transitie naar een lagekoolstofeconomie, aansluitend bij het Parijse Klimaatakkoord. 

De recente overheidsmaatregelen om het potentieel van waterstof als energiebron van de toekomst onder de aandacht te brengen, hebben de prestaties van bepaalde waterstofaandelen een sterke boost gegeven. Sommige koersen zijn de afgelopen twaalf maanden zelfs verdrievoudigd. Het rapport benadrukte echter dat langetermijnbeleggers op de eerste plaats aandacht moeten besteden aan belangrijke criteria zoals de omvang van de potentiële waterstofmarkt, en in welke ontwikkelingsfase de bestudeerde projecten zich bevinden.

Een groeiende markt die verschillende kansen biedt

De waterstoftechnologieën bevinden zich verschillende ontwikkelingsfasen, afhankelijk van de manier waarop ze worden gebruikt en van de vereisten in verschillende sectoren. Sommige toepassingen, zoals voor treinen, worden nu al getest, maar andere zullen naar verwachting pas ten vroegste binnen twintig jaar economisch haalbaar zijn. Beleggers kunnen op die manier diversifiëren tussen verschillende projecten of tijdshorizons, of tussen verschillende businessmodellen (elektrolyse, waterstofproducent of brandstofcelproducent).

Hoewel de commerciële toepassing van waterstof nog steeds maar een fractie vertegenwoordigt van de omzet van de grote spelers, kan een groeiende markt het tij snel doen keren. Zo stelde Air Liquide, een Franse leverancier van industriële gassen, dat als het bedrijf tegen 2050 in een optimistisch scenario een marktaandeel van 1% van de waterstofmarkt zou inpalmen, dit zou overeenkomen met 100% van zijn totale omzet over 2020.

Een cruciale speler in de alternatieve energievoorziening

In de energiesector kan waterstof worden beschouwd als een mogelijke aanjager die op lange termijn waarde kan creëren. Overheden, beleggers en toezichthouders bewegen steeds meer in de richting van een lagekoolstofeconomie. Uit onderzoek van Candriam blijkt dat hernieuwbare energieproductie en waterstof synergetische technologieën zijn, waarbij het succes van de ene technologie de resultaten van de andere technologie mogelijk maakt. Wanneer het aandeel van hernieuwbare energie in de totale elektriciteitsaanvoer toeneemt, zal de elektriciteitsprijs dalen. Hierdoor wordt waterstof op zijn beurt een meer economisch interessante optie voor de opslag van elektriciteit. Het potentieel voor de ontwikkeling en integratie van hernieuwbare energie neemt zo toe. Dat creëert aantrekkelijke kansen om de energietransitie in de energiesector te versnellen.

Aangezien hernieuwbare energie de kostprijs van elektriciteit doet dalen, zal waterstof ook een meer competitieve oplossing bieden voor de opslag van elektriciteit, en op die manier bijdragen tot de ontwikkeling en integratie van hernieuwbare energiebronnen. Het overtollige vermogen binnen de elektrolyse kan worden gebruikt om ‘groene waterstof’ te maken, die kan worden opgeslagen en ingezet wanneer er weinig hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd. Dat kan zorgen voor een flexibele productie en ondertussen ook het probleem van de seizoensgebonden wisselvalligheid van de energieopwekking aanpakken.

Vincent Compiegne, Head of ESG Investment and Research, licht toe”Overheden, beleggers en sectoren zetten alles op alles om het Parijse Klimaatakkoord te respecteren. Daarom moeten we alternatieve energieoplossingen bedenken die onze wereldwijde inzet om een lagekoolstofeconomie te worden, kunnen versterken. Waterstof zal niet de enige manier worden om CO2-neutraal te worden, maar voor specifieke sectoren zoals staal- en cementproductie kan dit ook leiden tot minder energie-intensiteit in vergelijking met traditionele bronnen. Bovendien is uit ons onderzoek gebleken dat technologische vooruitgang en dalende kosten voor hernieuwbare energie waterstof op de kaart hebben gezet als een aantrekkelijke langetermijnkans voor beleggers.”

Share Button