‘What gets measured, gets managed’: bankensector denkt mee over meten en rapporteren biodiversiteit

Gezonde natuur – met voldoende biodiversiteit – is van levensbelang voor de planeet. En is daarom een van de ESG-doelen van de Verenigde Naties. Hoe kunnen organisaties kennis delen en inzetten om het verlies van biodiversiteit te stoppen? Doel van de internationale Taskforce for Nature related Financial Disclosures (TNFD ) is dat bedrijven natuur integreren in de bedrijfsvoering. De TNFD maakt daar nu een framework voor. Bas Rüter (Rabobank) werkt en denkt mee en hoopt hiermee collega-banken te inspireren.

Bas Rüter is Global Head food system transition bij Rabobank. Waarom deze internationale samenwerking op biodiversiteit? En wat is de rol van en relatie met de financiële sector?

Rüter: “Biodiversiteit meten is enorm complex. Maar het is echt nodig om de natuur kunnen te beschermen. En om de impact en afhankelijkheid van het bedrijfsleven zichtbaar te maken. Bedrijven die dit goed doen, kunnen kansen benutten. Maar bedrijven die dit nalaten, vormen ook een risico. Relevante informatie natuurlijk voor financiële instellingen – en zo kunnen zij een belangrijke rol spelen. Niet enkel bij de dagelijkse financieringsbeslissingen. Maar ook in het gericht ondersteunen van de transitie –de wijziging naar een natuur-inclusief business mode – én om benodigde partijen met elkaar te verbinden en kennis te delen.”

What gets measured, gets managed

De internationale TNFD heeft een belangrijk doel, aldus Ruter: “Het ontwikkelen van een framework voor het rapporteren over governance, strategie, risico management en metrics & targets inzake natuur en ecosystemen. Een heel belangrijke ontwikkeling. Want zo maakt de TNFD het mogelijk dat een bedrijf ‘natuur’ integreert in de kern van de bedrijfsvoering en daarover transparant verantwoording aflegt. Hierdoor ontstaat inzicht in de impact op en afhankelijkheid van natuur en natuurlijke processen. En ‘what gets measured, gets managed’. Dus onze verwachting is dat dit wordt benut voor het verkleinen van negatieve impact op natuur. Dit is belangrijk voor alle stakeholders. Zeker ook voor financiers, die hun risicomanagement zo kunnen optimaliseren en kunnen borgen dat ze bedrijven financieren die passen bij hun missie. En het levert een flinke impuls op aan het stopzetten van de achteruitgang van de natuur.”

Impact en snelheid

De taskforce is een wereldwijd, breed gesteund initiatief op biodiversiteit, aldus Ruter: “Opgericht door United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), United Nations Development (UNDP), World Wildlife Fund (WWF) en Global Canopy. De funding komt van onder andere overheden en filantropische instellingen. De TNFD telt meer dan 35 leden uit het bedrijfsleven en de financiële sector en wordt ondersteund door overheden, waaronder de G7 en G20 leiders. Er wordt nauw samengewerkt tussen toonaangevende wetenschappelijke instituten, bedrijven, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we samen wereldwijd impact en snelheid genereren.”

Over zijn eigen rol zegt Rüter: “Ik ben voorzitter van de werkgroep die zich buigt over het ontwikkelen van het meten (‘metrics’) van resultaten en het stellen van doelen (‘targets’). Ik neem ook deel aan de plenaire vergadering van 34 leden die gezamenlijk de richting bepaalt. Zij worden actief gevolgd door inmiddels ruim 400 organisaties in het TNFD Forum. Een forum dat de ontwikkelingen nauw volgt en ook feedback geeft op de voortgang. Zo ontstaat een gezamenlijk ontwerpproces dat een succesvolle lancering van het framework moet garanderen.”

Overheden moeten ook ambitieuze targets zetten

Rüter: “Overheden moeten ook ambitieuze targets zetten om natuurverlies te stoppen. Dit betekent dus ook het stopzetten van subsidies die gerelateerd zijn aan natuurschadelijke activiteiten. De internationale bijeenkomst UNCBD (Convention on Biological Biodiversity) COP15 – in oktober in Kunming – is dé plek voor de introductie van voornoemde ambitieuze targets op een mondiale schaal. Het is immers de plaats waar overheden hun akkoord geven op nieuwe richtlijnen op VN-niveau.”

Er is geen tijd te verliezen op dit thema, besluit Rüter: “We weten wat de impact van klimaatverandering is. Maar biodiversiteit en natuur zijn nog onderbelicht in het publieke debat. Als je bedenkt dat in de afgelopen 50 jaar het aantal diersoorten daalde met maar liefst 70%, dan is dat zeer zorgwekkend. Gelukkig neemt de aandacht ervoor snel toe en wordt dat nu benut om het bedrijfsleven te helpen haar verantwoordelijkheid te nemen en haar bedrijfsvoering hierop aan te passen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van NVB

Share Button