Dirk Schoenmaker nieuwe co-voorzitter Sustainable Finance Lab

Hoogleraar Banking and Finance aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Dirk Schoenmaker neemt met ingang van dit jaar het co-voorzitterschap van het Sustainable Finance Lab (SFL) over van Arnoud Boot. Peter Blom blijft aan als co-voorzitter.

Dirk Schoenmaker: “De missie van SFL, een robuuste financiële sector die bijdraagt aan een duurzame wereld, wordt alsmaar breder gesteund. SFL is erin geslaagd vernieuwende ideeën te lanceren, van het financieren van de circulaire economie tot de digitale euro. De sector blijft echter nog teveel hangen in oude modellen en gedachten. Duurzaamheid vereist durf en experiment, juist vanuit het besef dat op dit moment niets gevaarlijker is dan niet veranderen. De centrale vraag is daarom nu: hoe via de allocatie van financiële middelen de reële economie te verduurzamen. De komende jaren zijn van doorslaggevend belang. De transitie moet nu gebeuren, willen we de gestelde doelen nog bereiken rond klimaat en biodiversiteit.”

Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam wordt na vijf jaar co-voorzitterschap weer ‘gewoon’ lid van SFL. Peter Blom, voormalig bestuursvoorzitter van Triodos bank en mede-oprichter, blijft aan als co-voorzitter.

Het bestuur van SFL bestaat per 1 januari naast Dirk Schoenmaker en Peter Blom (co-voorzitters) uit Irene van Staveren, hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Mark Sanders, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Maastricht.

Arnoud Boot: “Met Dirk Schoenmaker krijgt SFL een voorzitter die stevig in de wetenschap staat en tevens uit eigen ervaring weet hoe beleid tot stand komt. Dirk heeft de afgelopen jaren veel financiële instellingen, van pensioenfondsen tot centrale banken, geïnspireerd om duurzaamheid hoger op de agenda te zetten. Met het eerste tekstboek over sustainable finance en executive courses heeft hij hen ook de instrumenten in handen gegeven om dit in de praktijk te brengen.”

Over het Sustainable Finance Lab

Het Sustainable Finance Lab (SFL) is opgericht in 2011 en heeft als doel een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiertoe ontwikkelt SFL ideeën en biedt het een platform om deze te bespreken. SFL wil een brug zijn tussen de academische wereld en de praktijk. SFL wil wetenschappers in gesprek brengen met financiële professionals, toezichthouders, beleidsmakers en andere bij een duurzame financiële sector betrokkenen. Momenteel heeft SFL 22 leden, merendeels hoogleraren van negen Nederlandse universiteiten.

Share Button