Belastingvoordeel in 2017 voor duurzame investeringen

Bron
RVO

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er € 137 miljoen beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren.

Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die de Staatscourant zojuist publiceerde. Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst staan, kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende milieutechnieken. De grootste wijzigingen ten opzichte van 2016 betreffen de eisen voor duurzame transportmiddelen.

Duurzaam transport

Nieuw op de lijst zijn elektrische bussen. Voor elektrische bestelwagens geldt een hoger voordeel dan in 2016. Ook nieuw is een gesloten koelsysteem met CO2 als koelmiddel. Daarnaast komen in 2017 ook stille opleggers met een hermetisch gesloten koelsysteem in aanmerking. Naast deze verruiming stelt MIA\Vamil strengere geluidsnormen aan stille vrachtwagens. Dat betekent dat niet meer automatisch iedere ‘Quiet Truck’ aan de regelingen voldoet.

Ook voor mobiele machines zoals landbouwvoertuigen gelden in 2017 strengere voorwaarden. Zowel op het gebied van geluid als emissie heeft een aanscherping plaatsgevonden. En de emissie-eisen voor het fiscaal voordelig aanpassen van scheepsmotoren zijn strenger. Bovendien komen in 2017 alleen nog verfsystemen zonder schadelijke componenten en met een lange houdbaarheid in aanmerking.

Doelvoorschriften

In een aantal gevallen omschrijft de Milieulijst niet de techniek zelf, maar het doel van de investering. Hiermee wil MIA\Vamil ondernemers ondersteunen in bijvoorbeeld het nastreven van circulair ondernemen. Het gaat dan vooral om het efficiënter omgaan met grondstoffen, het vervangen van schadelijke productiemethoden en het terugbrengen van afval tot grondstoffen.

Verder bevat de Milieulijst 2017 enkele nieuwe verwerkingstechnieken voor afval. Ook producten als bioplastics van gecertificeerde grondstoffen, duurzaam beton en milieuvriendelijke dakbedekking komen in aanmerking. Hiermee neemt MIA\Vamil een voorschot op het nieuwe Landelijk Afvalbeheersplan.

Landbouw, duurzaam bouwen en gevaarlijke stoffen

Een nieuw certificatieschema stelt strengere eisen aan duurzame kassen en stallen. Daarnaast biedt de Milieulijst 2017 opnieuw steun voor het tegengaan van erfafspoeling. De MIA\Vamil zet in op precisielandbouw en het verminderen van lozingen in de glastuinbouw.

Het MIA-voordeel voor duurzame gebouwen is verlaagd door het succes van dit type investeringen. Zo kunnen de regelingen ook op langere termijn milieu-investeringen in de breedte blijven ondersteunen.

Milieulijst

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. De fiscale regelingen MIA\Vamil bieden voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de zogenoemde Milieulijst. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast.

MIA en Vamil

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de regelingen uit. Meer informatie over de regelingen vindt u op www.rvo.nl/miavamil.

Share Button