EIB en ABN AMRO stellen 150 miljoen euro beschikbaar voor financiering groene scheepvaart

De Europese Investeringsbank (EIB) en ABN AMRO tekenen vandaag een overeenkomst om investeringen in Europese groene scheepvaart te ondersteunen. Dit is de eerste overeenkomst op het gebied van investeringen in groene scheepvaart met een financiële instelling in Nederland.

De overeenkomst zorgt ervoor dat promoters van groene projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden door de AAA-rating van de EIB. Deze voorwaarden gelden voor zowel retro-fitting van bestaande scheepvaart als de bouw van nieuwe schepen met een groen innovatie-aspect, en voor zowel binnenvaart als zeescheepvaart.

“De bank ontving een duidelijk signaal van de markt dat er een financieringsgat is als het gaat om het vergroenen van de scheepvaart,” zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. “Door de EIB toe te staan meer risico te nemen, gaf het Investeringsplan voor Europa ons de mogelijkheid een nieuw instrument te creëren om de scheepvaartsector te ondersteunen in het voldoen aan de Europese duurzaamheids-normen. Dit is de tweede overeenkomst van het onder EFSI gegarandeerde “green shipping guarantee programme” van EUR 750 miljoen, dat tot stand kwam na discussies met zowel publieke als private partijen in Nederland. We willen dan ook graag dat scheepseigenaren er gebruik van maken, zodat we het instrument ook in andere landen kunnen implementeren.”

Daphne de Kluis, CEO Commercial Clients ABN AMRO voegt eraan toe: “We zijn erg blij dat we het Juncker plan kunnen ondersteunen via dit initiatief. De EIB-faciliteit is een extra stimulans voor ABN AMRO om onze scheepvaartklanten te stimuleren om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Het past perfect bij onze andere inspanningen om duurzame oplossingen in deze belangrijke sector te bevorderen.”

Eurocommissaris voor Vervoer Violeta Bulc: “De financiering van de overgang naar duurzamere vervoerssystemen en -netwerken vereist een commitment om te investeren. Uit de overeenkomst blijkt dat het Investeringsplan een belangrijke rol kan spelen bij het mobiliseren van de financiering voor deze overgang.”

Achtergrondinformatie

Het programma is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van vervoersschepen verbeteren wat betreft het verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen en het verhogen van de brandstofefficiëntie. Projecten dienen voorgesteld te worden aan ABN AMRO en zijn onderhevig aan de criteria voor selectie en risico-acceptatie.

De overeenkomst wordt ondersteund door Connecting Europe Facility en is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa van de Juncker Commissie.

De Europese Investeringsbank is de langlopende kredietinstelling van de Europese Unie in handen van haar lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie. Vervoersprojecten bedroegen EUR 12,5 miljard van de investeringen van de EIB in 2016.

Het Investeringsplan voor Europa, het zogenaamde Juncker-plan, is één van de prioriteiten van de Europese Commissie. Het richt zich op het stimuleren van investeringen om banen en groei te creëren door slimmer gebruik van nieuwe en bestaande financiële middelen, het wegnemen van belemmeringen voor investeringen en het verstrekken van zichtbaarheid en technische bijstand aan investeringsprojecten.

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is de centrale pijler van het Juncker-plan. Het biedt een eerste verliesgarantie, waardoor de EIB in meer, vaak risicovoller, projecten kan investeren. Het EFSI laat al concrete resultaten zien. De projecten en overeenkomsten die tot nu toe voor financiering onder de EFSI zijn goedgekeurd, mobiliseren naar verwachting meer dan 183 miljard euro in investeringen en ondersteuning voor 425.000 kleine en middelgrote ondernemingen in alle 28 lidstaten.

In het kader van de Connecting Europe Facility wordt 24,05 miljard euro beschikbaar gesteld uit de begroting 2014-2020 van de EU om geprioriteerde vervoersprojecten in de EU-lidstaten te cofinancieren.

Share Button