Econowind gaat brandstof besparende zeilen leasen aan reders

Atradius Dutch State Business (DSB) heeft een investeringslening verzekerd die ABN AMRO heeft verstrekt aan maritieme scale-up Econowind voor de ontwikkeling van industriële zeilen. Met zogenaamde Ventifoils kunnen scheepseigenaren hun uitstoot verminderen, voldoen aan internationale regelgeving en aanzienlijke kosten besparen.

Met de verzekerde investeringslening zal Econowind zich, naast verkoop, kunnen richten op het leasen van de zeilen. Reders kunnen op deze manier laagdrempelig toegang krijgen tot deze groene technologie. De faciliteit voor Econowind is voor Atradius Dutch State Business de eerste groendekking, een nieuw type verzekering gelanceerd om duurzame export te bevorderen en de ontwikkeling van technologie in de beginfase mogelijk te maken. Met de investeringslening van €3,5 miljoen van ABN AMRO en dekking van Atradius DSB, zal Econowind de technologische ontwikkeling van de zeilen voortzetten om aan de vraag te kunnen voldoen, onder andere voor grotere modellen. Ook kan Econowind de Ventifoils nu leasen aan scheepseigenaren. Het doel van Econowind is om uiteindelijk zo veel mogelijk schepen over de hele wereld te voorzien van deze technologie. Atradius DSB dekt met deze transactie minimaal de eerste 10 geleaste Ventifoils, een doel wat volgend jaar al makkelijk kan worden gehaald.

Econowind is in 2016 opgericht door ondernemer Frank Nieuwenhuis in samenwerking met ontwerpbureau Conoship. De eerste Ventifoils zijn na de testfase door Van Dam Shipping en rederij Boomsma in 2020 in gebruik genomen en sindsdien heeft Econowind al meerdere orders gehad. De zogenoemde Ventifoils zijn inklapbare industriële zeilen die op verschillende manieren makkelijk op vrachtschepen zijn te monteren; door middel van een flatrack, container of vast geplaatst. De Ventifoils leveren tijdens de vaart 70% van de tijd een brandstofbesparing op. Deze is volgens Frank Nieuwenhuis, afhankelijk van het schip, de windstanden en snelheden, gemiddeld 6-8%.

Nieuwe regels raken scheepvaart

De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor ca. 90% van de vervoerde goederen en stoot daarbij 3% van de CO2 uit, 20% daarvan is afkomstig van schepen uit de Europese Unie. Internationale regels van de International Maritime Organisation (IMO) en het EU Emission Trading Systems zullen vanaf 2023 vervuilende scheepvaart beperken en ook duurder maken. Op termijn zal zelfs de toegang tot internationale wateren van bepaalde type schepen ontzegd kunnen worden.

Frank Nieuwenhuis, CEO en oprichter, Econowind: “Alle scheepseigenaren en scheepsbouwers zullen moeten investeren in groene technologie. Naast verscherpte regelgeving vanaf volgend jaar die Co2 zal belasten, is er een extra urgentie dankzij hoge brandstofprijzen. Met de Ventifoils willen we de vergroening voor reders laagdrempelig maken zonder grote investeringen. Dankzij een persoonlijk band met de zeilwereld ben ik blijven geloven in de potentie van windkracht op industriële schaal. We hebben met deze visie de afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in onze technologie en zijn erg blij dat we met deze dekking en financiering nu een stap kunnen maken naar scale-up en onze technologie kunnen doorontwikkelen op grote schaal.”

Ed van Aalst, Relationship Manager, ABN Amro Maritime: “Als financier in de maritieme industrie praten we dagelijks met scheepseigenaren over regelgeving die tot modernisering van de vloot dwingt. Alle rederijen staan voor grote uitdagingen. Niet alleen nieuwbouw maar ook de bestaande vloot zal op termijn aan strenge eisen dienen te voldoen of niet langer kunnen opereren in Europese havens. Ook hebben wij ons als ABN AMRO gecommitteerd aan bepaalde doelstellingen voor wat betreft de door ons gefinancierde vloot middels de Poseidon Principles. Econowind biedt een oplossing die direct effect heeft op brandstofbesparing en daarmee direct op CO2 uitstoot. We weten nog niet op wat voor brandstof het schip van de toekomst zal varen maar duidelijk is dat voortstuwing door wind altijd een positieve bijdrage levert. Als financier willen we graag bijdragen aan de transitie naar schonere schepen en het is mooi om te zien dat door betrokkenheid van Atradius Dutch State Business transacties gedaan kunnen worden die anders buiten ons risicoprofiel zouden vallen. Hiermee dragen we bij aan schonere scheepvaart, nog steeds de meest efficiënte manier van vervoer van goederen.”

Heleen Quint, Senior Export Credit Specialist, Atradius Dutch State Business: “De Nederlandse scheepvaart heeft grote behoefte aan technologie die reders en hun vloot toekomstbestendig maken. Wij zijn blij om als exportkredietverzekeraar dit mede mogelijk te maken en tegelijkertijd een dergelijke investering ook financieel aantrekkelijk te houden voor scheepseigenaren door de Ventifoils te kunnen leasen. Het zijn dit soort innovatieve financiële oplossingen die nodig zijn om de vergroening van de maritieme industrie een zetje te geven. Het verhaal en de brandstof besparende zeiltechnologie van Econowind zijn uniek en zullen het verschil kunnen maken voor scheepseigenaren.”

Share Button