Groendekking: makkelijker krediet voor duurzame investeringen

Met de groendekking verzekert Atradius Dutch State Business leningen aan ondernemingen tegen gunstige voorwaarden. Banken en andere kapitaalverstrekkers dekken hiermee het betalingsrisico af. Voorwaarde is dat ondernemers en hun bank het geleende geld investeren in duurzame ontwikkelingen en verder worden gestimuleerd om te vergroenen.

De groendekking is bedoeld voor banken en ondernemers die willen bijdragen aan de duurzame economie. Nederlandse ondernemers die willen investeren in de ontwikkeling of productie van duurzame kapitaalgoederen of de bouw van duurzame productielijnen kunnen samen met hun bank of andere financier een aanvraag indienen. Atradius Dutch State Business, de uitvoerder van de Nederlandse exportkredietverzekeringsfaciliteit namens de overheid, beoordeelt of met de beoogde investeringen op termijn export gerealiseerd kan worden en op hun concrete bijdrage aan het milieu. Denk hierbij aan het voorkomen van belastende uitstoot of het aantoonbaar verminderen hiervan.

Acceptatie vindt plaats met flexibelere polisvoorwaarden in vergelijking met reguliere exportkredietverzekeringen. Zo is de groendekking niet gebonden aan het mogelijk maken van één specifieke exporttransactie maar geeft ruimte aan de ondernemer om te vergroenen. De investeringslening wordt in stappen ter beschikking gesteld, als het bedrijf ontwikkelingsmijlpalen behaalt die zijn vastgesteld in het businessplan. De terugbetaling van de lening wordt ook gekoppeld aan het terugverdienprofiel van de investering. De uiteindelijke verstrekker van de lening –bijvoorbeeld een bank, fonds of crowdfundingplatform, acteert als de verzekerde partij en dient een aanvraag in voor de dekking op de investeringslening. Ondernemers dienen zelf een investeringsplan op te stellen waarna Atradius Dutch State Business het plan toetst aan de voorwaarden.

Share Button