Banken starten campagne om ondernemers te helpen verduurzamen

Bron
NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) lanceerde begin juli de campagne ‘ Alle seinen staan op groen’. Met deze campagne willen de banken de ondernemers actief motiveren om samen met hun bank stappen te zetten voor het verduurzamen van hun bedrijf. Ondernemers worden via online video’s, radiocommercials en social media gewezen op de mogelijkheden die de bank biedt.

Volgens voorzitter Medy van der Laan van de NVB kunnen banken op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord: ‘Voor banken geldt dat zij impact willen maken om klimaatverandering tegen te gaan door hun klanten te helpen om te verduurzamen.’

Het MKB zal in de komende jaren fors moeten investeren om de transitie naar een meer duurzame economie te maken. Zo becijferde KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat bedrijven tot 2050 in totaal tussen de 8,5 en 20 miljard euro moeten investeren om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daarnaast moeten vrijwel alle kantoorpanden groter dan 100m2 per 1 januari 2023 beschikken over een energielabel C of hoger (A of B). Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat meer dan de helft van de kantoren hier nog niet aan voldoet.

Het terugdringen van onze CO2-uitstoot is een ​​verantwoordelijkheid van ons allemaal. Nederlandse banken verenigd in de NVB willen daaraan bijdragen. Op www.alleseinengroen.nl staat alle relevante informatie over hoe de banken bedrijven kunnen helpen om te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee.

Share Button