Financiering uitrol glasvezel DELTA Fiber gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen

DELTA Fiber heeft afspraken gemaakt om de financiering van de uitrol van zijn glasvezelnetwerk te koppelen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat om een lening van 1,45 miljard euro. Met deze afspraken onderstreept DELTA Fiber zijn ambities op het vlak van ESG (Environmental, Social, and Governance). Hoe beter DELTA Fiber op dit gebied presteert, hoe lager de rente is voor de glasvezelaanbieder.

“Met deze afspraken committeren we ons aan doelstellingen op drie vlakken: reductie van CO2-uitstoot, diversiteit en medewerkersbetrokkenheid”, zegt CFO Huib Costermans van DELTA Fiber. “Maandelijks leggen we nu bij 30.000 adressen glasvezel aan.  Aangezien glasvezel de meest energiezuinige vaste telecomtechniek is, zorgt dit alleen al voor een flinke verduurzaming in Nederland. Onze ambities op dit vlak zijn echter breder. We geloven dat deze prestatieafspraken hiervoor een goede stimulans zijn.”

De eerder genoemde lening van 1,45 miljard euro wordt gebruikt voor het uitrollen van de nieuwste generatie glasvezel in Nederland. De ambitie is om 2 miljoen huishoudens aan te sluiten op het netwerk van DELTA Fiber.

Met het aanleggen van glasvezel voorziet DELTA Fiber in een duurzamere manier om te internetten met zeer hoge snelheden. Bij glasvezel worden lichtsignalen gebruikt voor het overbrengen van data, dat minder stroom kost dan andere technieken zoals internet via de telefoonlijn (dsl) of via de kabel (coax). Bovendien is er minder onderhoud nodig aan het netwerk.

Sinds vorig jaar zijn we voor het eerst CO2-neutraal voor onze eigen uitstoot. Dat wil zeggen dat de elektriciteit die wij gebruiken 100% groen is en de uitstoot die wij veroorzaken door verbranding van brandstoffen wordt gecompenseerd. Eerder publiceerde DELTA Fiber al een bedrijfsrapport over zijn ESG-beleid. De organisatie stelt daarin voor de komende jaren doelen op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om daarin focus aan te brengen heeft DELTA Fiber gekozen om zich te richten op zeven doelen verdeeld over vier focusgebieden. Het ESG-rapport is te vinden op deltafiber.nl.

Share Button