ERSIS-studie toont aan dat in 2021 meer dan de helft van de Belgische beleggingen duurzaam waren

Breakthrough op de duurzame financiële markt: ERSIS-studie toont aan dat in 2021 meer dan de helft van de Belgische beleggingen duurzaam waren.

“We zijn halfweg. Voor het eerst in deze studie heeft 51% van de Belgische beleggingsfondsen een duurzaam karakter.” Zo introduceert Kenny Frederickx, Algemene Directeur van Forum Ethibel, de ERSIS-studie over 2021. ERSIS staat voor Ethibel Research on Sustainable Investments and Savings. Deze studie schetst jaarlijks de stand van zaken en de evoluties op het vlak van duurzaamheid op de Belgische financiële markt.

Duurzame investeringen blijven in 2021 groeien met een toename van 45% in volume en 39% in aantal duurzame producten ten opzichte van 2020. In totaal toont dit een stijging van 44 miljard euro tegenover 2020. Dit is in lijn met de stijgende trend die elk jaar grotere sprongen maakt, zoals te zien op de grafiek hieronder (figuur 1). Deze groei wordt vooral waargenomen bij de beleggingsfondsen (ICB’s) die meer dan 80% van duurzame financiële producten op de Belgische markt vertegenwoordigen.

2021 was een belangrijk jaar voor duurzaam investeren omdat de nieuwe Europese verordening voor financiële producten (SFDR) in werking trad. Deze verordening verplicht financiële producten om een reeks duurzaamheidsgegevens openbaar te maken. De volledige wettelijke bepalingen zullen geleidelijk worden toegepast, maar nu al kan worden waargenomen hoe de financiële spelers zich positioneren. Zo zien we dat de grote meerderheid (81%) van de producten wordt geclassificeerd als artikel 8 – wat betekent dat deze producten duurzaamheidskenmerken promoten. Artikel 9 producten gaan een stap verder aangezien deze naast de financiële doelstelling ook een duidelijke impactdoelstelling definiëren.

Andere resultaten zijn te vinden in de volledige studie, zoals tegenover 2020, een stijging van 6% in duurzaam sparen in België, een stijging van 36% in het aantal duurzame pensioenspaarproducten en een toename van 23% in volume van duurzaam privaat bankieren. De studie gaat eveneens dieper in op de duurzaamheidsstrategieën ‘impact investing’ en ‘engagement’, die belangrijker worden voor fondsbeheerders.

In het tweede deel van de studie ligt de focus op de recente ontwikkelingen in duurzame financiën. Het effect van de Europese regelgeving op de financiële markt en het belang van ESG-ratings van dataproviders worden toegelicht. Verder vind je hier meer info over duurzaam sparen en kan je aan de hand van een stappenplan ontdekken hoe je kan starten met duurzaam investeren. Deze studie is bedoeld voor een breed publiek, zowel voor actoren uit de financiële sector als voor geïnteresseerden in duurzaam sparen en investeren.

>

Share Button