Duurzaam beleggen en sparen in België: meer producten maar lager volume in 2022

Forum Ethibel heeft de 2023 ERSIS-studie (Ethibel Research on Sustainable Investments and Savings) gepubliceerd. Deze studie werpt een blik op de huidige situatie en trends in duurzaam sparen en beleggen in België. Forum Ethibel bevordert duurzaamheid in organisaties en financiële markten en is de officiële verifier van het Belgische Towards Sustainability Label. Het jaar 2022 liet een afname zien van het totale volume in duurzame investeringen met 2,5%. Dit is nieuw, gezien sinds 2013 een continue stijging werd vastgesteld. Anderzijds is het aantal duurzame producten op de Belgische markt met 8% gestegen.

Deze studie is het resultaat van een samenwerking tussen Forum Ethibel, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), de Universiteit Antwerpen en verschillende spelers uit de financiële sector. Het doel is om het belang van duurzaamheid in de Belgische financiële wereld in de verf te zetten.

Conclusies

Kijken we naar duurzaam investeren, dan valt op dat de verhouding tussen het duurzaam belegd volume en het algemeen belegd volume in België steeg. We zien echter een afname van het totale volume in duurzame investeringen met 2,5%. Dit is nieuw, gezien we sinds 2013 een continue stijging vaststelden. Anderzijds is het aantal duurzame producten op de Belgische markt met 8% gestegen. Aanbieders van duurzame producten zien dus nog voldoende potentieel. In ons land blijkt onder meer het Towards Sustainability-label een stimulans – voor met name buitenlandse spelers – om extra duurzame producten te lanceren of bestaande producten te verduurzamen.

Ook de evolutie van duurzaam sparen verdient nuancering. Daar zien we in 2022 een toename met 5,3% ofwel een verhoging van €130 miljoen aan duurzame spaartegoeden. Die zijn weliswaar nog steeds afkomstig van dezelfde spelers. Meer nog, in onze cijfers van 2022 zijn voor de volledigheid en correctheid de volumes van NewB bank opgenomen. Intussen weten we dat deze bank niet voldoende vers kapitaal kon ophalen bij haar coöperanten en investeerders. Bijgevolg moest NewB in 2023 haar banklicentie inleveren. Hoewel voor de spaarders een oplossing werd gevonden in de samenwerking met vdk bank, blijven velen met het gevoel achter dat duurzaam bankieren misschien toch niet zo haalbaar is.

En dan de (complexe) regelgeving. Enerzijds zien we een positieve stimulans vanuit de Europese Green Deal, die zich onder meer richt op de financiële sector. Er wordt meer duidelijkheid en transparantie verwacht over het duurzame karakter van een financieel product. Vaak zijn de categorieën artikel 8 en artikel 9 daarbij een leidraad om producten te vergelijken. Tegelijk zijn beleggingsadviseurs sinds 2022 verplicht om beleggers naar hun duurzaamheidsvoorkeuren te vragen. Polsen in hoeverre iemand duurzame financiële keuzes wil maken, is een zeer zinvol idee. Maar op enkele minuten een antwoord geven op de vraag in hoeverre je taxonomie-aligned wil investeren of hoe belangrijk Principle Adverse Impact is, is voor de meeste particuliere beleggers geen sinecure. Hoe beleggingsadviseurs ook hun best doen, dit kader is voor verbetering vatbaar.

Op vlak van impactinvesteren is er goed nieuws te melden. Met impact als focus wil je investeren met de intentie om naast financieel rendement, ook een meetbare invloed op de maatschappij en het milieu te genereren. Sinds Impact Finance Belgium (IFB) het licht zag in 2022, wordt er volop genetwerkt. De verschillende actoren willen samen met IFB de sector harmoniseren en meer transparant maken. Zelfs al bedraagt impactinvesteren op dit moment slechts 0,5% van de Europese investeringsmarkt en rond de 1% van de Belgische investeringsmarkt, er zit potentieel in. Ook ESG-integratie is ooit met kleine stappen begonnen. Een eenvoudige blik op onze Ethibel-marktindex sinds 1992 toont dit overduidelijk aan.

Share Button