Meer sparen, minder duurzaam beleggen en fors minder crypto – Nederlandse belegger zit niet stil

Bron
Kantar

Na een korte dip in 2022 groeit de markt van beleggende huishoudens opnieuw in 2023 met 6%. Dit blijkt uit Retail Investor, het jaarlijkse onderzoek van Kantar dat al sinds 1997 de ontwikkelingen op de particuliere beleggersmarkt volgt. De bevindingen zijn gebaseerd op een screeningsonderzoek onder een representatieve steekproef van 29.933 huishoudens en een vervolgonderzoek onder 2.480 beleggende huishoudens. Er wordt meer gespaard, minder duurzaam belegd en fors minder in crypto.

Beleggende huishoudens in NL

Hogere rentetarieven hebben vooralsnog beperkte invloed

Vorig jaar maakte een daling van 2,5% abrupt een einde aan een historisch lange periode van groei. Deze groei wordt hervat in 2023; het aantal beleggende huishoudens in Nederland is dit jaar met 6% toegenomen tot 2,02 mln. De gestegen spaarrente heeft dus weinig effect hierop gehad. Een ruime meerderheid van de beleggers heeft geen verandering aangebracht in hun mix van sparen en beleggen. De minderheid die dat wel heeft gedaan verschoof per saldo wel wat meer in de richting van sparen. Degenen die hun verhouding van sparen en beleggen afgelopen jaar niet hebben veranderd, geven aan dat wel te gaan doen als de rente op de spaarrekeningen verder stijgt. Het kantelpunt hangt sterk samen met de omvang van het belegd vermogen.

Duurzaam beleggen, maar niet tegen een te laag rendement

De aantrekkingskracht van duurzaam beleggen lijkt wat aan kracht in te boeten nu wat minder beleggers zich ermee inlaten. Degenen die dat nog wel doen zijn gemiddeld genomen bereid met een 3% lager rendement genoegen te nemen. Dat geldt echter lang niet voor iedereen, want een op de vijf duurzame beleggers vindt minder rendement volstrekt niet acceptabel. De afweging tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en financieel rendement heeft dus zo zijn grenzen.

Een opvallende verandering is de afname van het aantal ‘gewone’ beleggers dat tevens in crypto belegt; hun aantal is meer dan gehalveerd. Frauduleuze praktijken, cryptobeurzen die failliet gaan en daarmee samenhangende koersontwikkelingen van cryptomunten zullen hieraan hebben bijgedragen.

Vooruitzicht

De aantrekkelijkheid van beleggen boet niet aan kracht in want 13% van de niet-beleggende huishoudens denkt erover om binnen 6 maanden te gaan beleggen. Al 4 jaar lang zien we deze positieve houding onder niet-beleggers, wat mede de veerkracht verklaart van deze markt. Als er geen grote marktverstoringen optreden zoals vorig jaar het geval was dan mogen we veilig uitgaan van een verdere groei van het aantal beleggers in 2024.

Share Button