ING: helft beleggers denkt dat duurzaam beleggen minder oplevert

Bron
ING

Ongeveer de helft van de beleggers in Nederland denkt dat duurzaam beleggen minder oplevert dan niet-duurzaam beleggen, meldt ING in zijn BeleggersBarometer, waarmee het maandelijks het sentiment onder beleggers peilt. Nog geen twee op de vijf (39 procent) denken dat het rendement vergelijkbaar is.

Beleggingen verschuiven naar duurzame beleggingen?

De mening over het rendement op duurzaam beleggen blijft vrijwel onveranderd. De helft (49%) van de beleggers denkt dat duurzaam beleggen minder oplevert dan niet-duurzaam beleggen en bijna twee op de vijf (39%) denken dat het rendement vergelijkbaar is. Twee derde (67%) is niet van plan meer of minder duurzaam te gaan beleggen de komende maand. Een op de zes beleggers (17%) belegt al meer duurzaam of is dit komende maand van plan (4%).

Een ruime meerderheid van de beleggers (61%) is niet van plan om met hun beleggingen een verschuiving te maken naar beleggingen met een duurzaam karakter. Bijna een kwart (24%) heeft dit wel al gedaan. Ook is de meerderheid (55%) niet bereid om hun portefeuille om te zetten in uitsluitend duurzame beleggingen. 10% heeft dit al wel gedaan.

Ruim vier op de tien beleggers (42%) geven aan geen rekening te houden met duurzaamheid met betrekking tot beleggingen in de fossiele brandstofsector óf hier juist extra in te beleggen. Beleggingskansen in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken worden door de meerderheid wel gezien (66%) en worden door een kwart benut.

De maandelijkse peiling is gebaseerd op een volgens ING representatieve steekproef onder ruim 400 Nederlandse particuliere beleggers.

Share Button