Grootste deel van de beleggers (46%) is niet bekend met de 17 duurzaamheidsdoelen (SDG’s)

Bron
ING

Volgens de ING BeleggersBarometer van februari 2022 is het grootste deel van de beleggers (46%) niet bekend met de 17 duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 45% heeft ervan gehoord, maar kent de precieze details niet. 9% geeft aan wel goed op de hoogte te zijn. Beleggers vinden van de 17 doelen, ‘goede gezondheid en welzijn’ het belangrijkste doel (15%), gevolgd door ‘klimaatactie’ (13%) en ‘betaalbare en duurzame energie’ (11%).

De SDG’s zijn onder te verdelen in vier categorieën. De meeste beleggers (61%) vinden de categorie ‘basisbehoeften’ het belangrijkste. Hierna volgen ‘omgeving’ (17%), ‘economie en infrastructuur’ (15%) en ‘sociale vooruitgang’ (7%).

De helft van de beleggers belegt duurzaam, vooral omdat zij willen bijdragen aan een betere wereld. “Dat verklaart ook de toenemende belangstelling voor onze duurzame beleggingsstrategieën in de afgelopen jaren, waarbij de sterke rendementen ook zeker hebben bijgedragen aan de populariteit ” – Simon Wiersma, ING Investment Office

Toch denken de ondervraagde beleggers dat hun keuze voor duurzame beleggingen weinig of geen effect zal hebben op het behalen van de SDG’s.

Meer informatie

Share Button