Onderzoek: Nederlandse beleggers willen meer zeggenschap over hun duurzame beleggingen en blinken uit in Europa

Bron
Schroders

Als Nederlandse beleggers de mogelijkheid krijgen om zelf beleggingen te kiezen die zijn afgestemd op hun persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren, zal een ruime meerderheid daardoor meer duurzaam gaan beleggen. Vaker dan beleggers in andere Europese landen, geven Nederlanders aan dat dergelijke keuzevrijheid voor hen van groot belang is. Dat blijkt uit de Global Investor Study 2022, het jaarlijkse wereldwijde beleggersonderzoek van Schroders.

Maar liefst 63 procent van de Nederlandse beleggers zegt hun duurzame investeringen te vergroten, als ze zelf zouden kunnen bepalen aan welk specifiek duurzaam doel hun geld ten goede komt. Nederlanders hechten hier gemiddeld een stuk meer waarde aan dan beleggers uit andere Europese landen: het Europees gemiddelde is 53 procent.

Opmerkelijke verschillen tussen generaties

Wat opvalt is dat 75 procent van de millennials (22 tot 41 jaar oud) en net zo’n groot percentage Generatie-X’ers (42 tot 54 jaar oud) dit belangrijk vinden. Beleggers uit andere generaties hechten hier minder waarde aan: Onder Gen Z’ers (18 tot 22 jaar oud) vindt 65 procent dit een belangrijke factor en onder Babyboomers (55 tot 74 jaar oud) 51 procent.

Het beschikbaar maken van cijfers die aantonen dat duurzaam beleggen meer rendement oplevert, is een andere belangrijke factor die wordt genoemd als reden om meer duurzaam te gaan beleggen. Ruim vier op de tien Nederlandse respondenten geven aan dat toegang tot dergelijke data ze zou motiveren om hun duurzame investeringen uit te breiden.

Bijna evenveel ondervraagden noemen meer voorlichting en educatie over duurzaam beleggen als motivatie om duurzamer te beleggen.

Ontbreken van transparantie en data wordt ervaren als obstakel

De beleggers werd ook gevraagd welke obstakels zij ervaren om meer duurzaam te beleggen. Voor zes op de tien Nederlanders geldt dat een gebrek aan transparantie en het ontbreken cijfers die de impact van duurzame investeringen laten zien, worden ervaren als barrière.

Dat laatste aspect wordt door mensen die zichzelf zien als beginnende belegger veel vaker als hindernis ervaren dan onder mensen die zichzelf als expert zien. 80 procent van de beginners noemt het gebrek aan transparantie en data als probleem, terwijl dit onder experts ‘slechts’ 49 procent is.

Ook het ontbreken van een duidelijke definitie van wat een duurzame belegging is en zorgen over het rendement werden veel genoemd als obstakel om meer duurzame investeringen te doen.

Milieu-impact belangrijkste reden voor interesse in duurzame fondsen, grote verschillen tussen experts en beginners

De bredere impact op het milieu is voor Nederlandse beleggers nog altijd de belangrijkste reden dat zij duurzame fondsen aantrekkelijk vinden. 50 procent geeft aan dat dit voor hen het geval is. In 2021 was dit 49 procent en in 2020 46 procent.

Er zijn ook hier flinke verschillen te zien tussen mensen die zichzelf omschrijven als beginnende belegger en zij die zichzelf expert noemen. Onder de beginners noemt 60 procent de impact op het milieu de belangrijkste reden, terwijl dit voor 45 procent van de experts geldt.

Het aantal mensen dat de maatschappelijke principes van duurzame fondsen noemt als aantrekkelijk aspect, is fors toegenomen ten opzichte van de jaren hiervoor. In 2020 en 2021 ging het om 29 en 34 procent van de Nederlandse beleggers, in 2022 is dit opgelopen naar 46 procent.

Maatschappelijke principes worden door 63 procent van de mensen die zich expert noemen gezien als belangrijkste factor. Dat is veel meer dan onder mensen die beginner zeggen te zijn: 20 procent.

Nederlanders willen graag beleggen in fondsen met duurzaamheidskenmerken

Een fonds dat duurzaamheidskenmerken heeft, zoals een lagere co2-voetafdruk dan gemiddeld, wordt door 53 procent van de Nederlandse beleggers genoemd als duurzaam fonds waarin zij graag zouden beleggen. Met name Gen-Z’ers (58 procent) en millennials (62 procent) zijn hierin geïnteresseerd. Onder respondenten uit generatie X (52 procent) en babyboomers (49 procent) ligt dat aantal lager.

Ook fondsen die gericht zijn op financieel rendement en daarbij duurzaamheidsfactoren integreren, kan een groot deel (50 procent) van de Nederlandse beleggers bekoren. Opvallend is hier dat mannen hier een stuk vaker iets voor voelen dan vrouwen: 55 procent van de mannen tegenover 44 procent van de vrouwen is geïnteresseerd in het beleggen in een dergelijk fonds.

Een derde van de ondervraagden zou graag willen beleggen in fondsen die expliciet tot doel hebben een positieve impact op mensen en/of de planeet te hebben.

Minder populair zijn fondsen die willen bijdragen aan oplossingen voor een specifiek duurzaamheidsthema of -probleem: slechts 11 procent van de Nederlandse beleggers zegt graag in een dergelijk fonds te willen beleggen.

Nederlanders willen bedrijven kunnen aanspreken op onderwerpen als natuurlijk kapitaal en personeelsbeleid

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders het belangrijk vinden dat zij bedrijven kunnen aanspreken en invloed kunnen uitoefenen op bepaalde specifieke onderwerpen. Natuurlijk kapitaal, biodiversiteit, personeelsbeleid en klimaat zijn voor beleggers de belangrijkste onderwerpen waar zij invloed op uit willen oefenen. Bestuur en toezicht, zoals bijvoorbeeld rechten van aandeelhouders en beloning van bestuurders, wordt het minst belangrijk gevonden: slechts 23 procent van de respondenten noemt dit als prioriteit.

Over dit onderwerp wordt zeer verschillend gedacht door respondenten die zichzelf als expert omschrijven op gebied van beleggen en mensen die zichzelf als beginner zien. Zo vinden 35 procent van de beginners inclusie en diversiteit een belangrijk onderwerp waar ze bedrijven op willen kunnen aanspreken, terwijl dit onder experts 49 procent is. Ook over personeelsbeleid wordt verschillend gedacht: 45 procent van de beginners geeft aan dat ze hier invloed op zouden willen hebben, tegenover 64 procent van de experts.

Meeste beleggers willen bijdragen aan goed onderwijs

Beleggers werd ook gevraagd aan welke specifieke maatschappelijke doelen zij bij willen dragen met hun investeringen. Nederlandse beleggers hebben onderwijs als hoogste prioriteit. Daarna volgen schoon water en sanitaire voorzieningen, gezondheid en welzijn, minder ongelijkheid en gendergelijkheid.

Wat opvalt is dat goed onderwijs niet voor alle generaties bovenaan de prioriteitenlijst staat. 35 procent van de Gen-Z’ers (18 – 22 jaar) hecht hier veel waarde aan, terwijl dit voor de oudere generaties rond of boven de 50 procent ligt. Schoon water en sanitaire voorzieningen (47 procent) en goede gezondheid en welzijn (ook 47 procent), zijn de belangrijkste doelen voor Gen-Z.

Duurzaam beleggen volgens experts van essentieel belang voor rendement op lange termijn

Nederlandse beleggers die zichzelf zien als ‘expert’ geloven veel vaker dat duurzaam beleggen de enige manier is om op de lange termijn rendement te behalen, dan beleggers die zichzelf als minder deskundig beoordelen. De resultaten wijzen uit dat twee derde (67%) van de mensen die zichzelf classificeren als ‘expert/gevorderde’ op gebied van beleggen, gelooft dat duurzaam beleggen de enige manier is om winstgevendheid op de lange termijn te garanderen.

Onder mensen die hun beleggingskennis als gemiddeld omschrijven, is dat percentage veel lager: 47 procent. Onder de groep die zegt beginner te zijn was 51 procent het met de stelling eens.  Evenzo deelt 69% van de “deskundige” beleggers de mening dat duurzaam beleggen kan bijdragen tot positieve verandering als het gaat om uitdagingen zoals klimaatverandering.

 

Meer informatie over de Schroders Global Investor Study 2022 en het volledige verslag vindt u hieronder:

Share Button