AFM: transparantie over duurzaamheid bij beleggen nog te vaag

Per 1 januari 2023 gelden specifiekere transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in de financiële sector. Vooruitlopend daarop heeft de AFM onderzoek gedaan naar de toepassing van de algemenere regels die nu al gelden. Er zijn stappen gezet om hieraan te voldoen. Tegelijkertijd ziet de AFM de nodige verbeterpunten waar de sector, mede in het licht van de regelgeving die eraan komt, snel mee aan de slag moet. Duurzaamheidsinformatie kan over de hele linie begrijpelijker en concreter. De AFM blijft dit monitoren.

Duurzaamheidsinformatie kan over de hele linie begrijpelijker en concreter

De AFM heeft drie onderzoeken uitgevoerd naar de toepassing van deze transparantieregels. Dit is gedaan bij banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen. Daaruit blijkt dat de duurzaamheidsinformatie wel wordt verstrekt, maar over de hele linie begrijpelijker en concreter kan. Overall hebben kleinere partijen meer moeite om aan de regels te voldoen dan de grotere instellingen. Organisaties kunnen vaak nog niet aangeven of ze beleggen in activiteiten in lijn met de Taxonomie; dit is de Europese definitie van wat als groen kwalificeert.

93% deelnemers zit bij een pensioenregeling die duurzame kenmerken promoot

Het grootste deel van de pensioendeelnemers zit bij een regeling die duurzame kenmerken promoot. Geen enkel pensioenfonds biedt een regeling aan die een positieve impact als primair doel heeft.

Beheerders van beleggingsfondsen zijn voorzichtiger geworden met duurzaamheidsclassificaties

Na het SFDR-onderzoek van 2021 ziet de AFM dat beheerders verbeteringen hebben aangebracht in de door hen verstrekte duurzaamheidsinformatie. Dit wordt deels bevestigd in dit onderzoek, waaruit blijkt dat meerdere beheerders de classificatie van hun fondsen hebben bijgesteld naar minder groen. Het lijkt duidelijker geworden hoe de classificatie moet worden toegepast.

Sector moet zich voorbereiden op specifiekere regelgeving over duurzaamheidsinformatie

Het huidige niveau van informatieverstrekking voldoet nu nog niet aan de huidige vereisten. De nadere regelgeving die per 1 januari 2023 van kracht wordt, geeft meer duidelijkheid over wat er precies wordt verwacht. De sector moet zich daarop voorbereiden. Het is belangrijk dat de sector hier stappen blijft zetten en consumenten goed informeert. De inzichten uit de drie onderzoeken kunnen daarbij helpen.

Transparantiewetgeving duurzame financiering moet ‘groenwassen’ voorkomen

De Europese transparantiewet duurzame financiering; de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) die sinds 10 maart 2021 op hoofdlijnen geldt, heeft als doel om consumenten inzicht te geven in hoe ‘groen’ producten of partijen echt zijn. Zodat ze kunnen kiezen voor een aanbod dat aansluit bij hun verwachtingen. Ook vereist de wet duidelijkheid over wat duurzaamheidsrisico’s betekenen voor het rendement van een investering, zoals overstromingen en CO2 beprijzing. De Taxonomie geldt vanaf 1 januari 2022.

Share Button