Technische standaarden SFDR van kracht

Bron
AFM

De technische standaarden van de SFDR zijn vanaf 1 januari 2023 van kracht. Dit betekent onder meer dat aanbieders van duurzame fondsen verplicht zijn om aan de fondsprospectus een verplicht template met duurzaamheidsinformatie toe te voegen. Dit template hoeft niet vooraf te worden goedgekeurd door de AFM.

In de technische standaarden van de SFDR is nader uitgewerkt aan welke standaarden de duurzaamheidsinformatie moet voldoen. Hierbij wordt gekeken naar de artikelen 4, 8, 9, 10 en 11 van de SFDR en artikel 5 en 6 van de Taxonomie. Naast aanvullende eisen voor het prospectus bevat de gedelegeerde verordening ook standaarden voor de duurzaamheid gerelateerde informatie die in periodieke verslagen en op de website moet worden gepubliceerd.

Geen materiële wijziging

Het toevoegen van deze informatie wordt niet beschouwd als een zogenoemde materiele wijziging. De informatie hoeft dus niet vooraf door de AFM te worden goedgekeurd. Materiele wijzigingen, bijvoorbeeld een wijziging van het beleggingsbeleid, moeten wel worden gemeld. Zie hiervoor de verplichte meldingen. Voor fondsen die vallen onder de Prospectusverordening zijn afwijkende regels van toepassing.

De AFM gaat komend jaar onderzoek doen naar de naleving van de SFDR inclusief technische standaarden door beheerders en zal dan mogelijk ook informatie uitvragen bij beheerders.

Share Button