Template voor de periodieke rapportage level II SFDR

In januari publiceerde Charco & Dique (onderdeel van ProjectiveGroup) een eerdere uitlegvideo, waarin consultant Klaske Beyer aan de slag ging met het vullen van het template voor precontractuele productinformatie van level II SFDR. Dit template moet sinds 1 januari 2023 gebruikt worden. Dit keer vult zij stapsgewijs het template voor de periodieke rapportage in. Ook dit template is opgesteld in de vorm van een vragenlijst en bedoeld om beleggers te informeren of en in hoeverre de gepromote duurzaamheidskenmerken of duurzame beleggingsdoelstelling van het product zijn behaald in de refentieperiode.

De periodieke template zal moeten worden toegevoegd aan het jaarverslag van het fonds, en moeten worden gepubliceerd op de website bij het onderdeel “duurzaamheidsgerelateerde informatie”.

Het stapsgewijs vullen van het template doet Klaske, net als in de vorige video, voor het fictieve fonds “lichtgroen met een vleugje donker”. Dit is een artikel 8+ product, waarbij het product dus deels de intentie heeft om duurzame beleggingen te doen. Die duurzame beleggingen zijn milieu gerelateerd. Het betreft beleggingen in een windmolenpark en heeft hiermee als doel het reduceren van CO2 uitstoot.

 

Share Button