Template precontractuele productinformatie level II SFDR

In september publiceerde Charco & Dique een eerste uitlegvideo, waarin consultant Klaske Beyer productkwalificatie volgens de SFDR duidelijk toelichtte. In deze volgende video gaat Beyer aan de slag met het vullen van het template voor precontractuele productinformatie van level II SFDR. Dit template moet sinds 1 januari 2023 gebruikt worden.

Net zoals in de vorige video gaan we uit van een fictief fonds. Het template zal dan ook moeten worden toegevoegd aan het prospectus. In het prospectus moet weer een verwijzing komen naar het template. Omdat er als het goed is al informatie over de SFDR en de Taxonomie verordening in het prospectus te lezen is, zal door het toevoegen van het template aan het prospectus een gedeelte dubbel zijn.

Zorg er dus voor dat uit het prospectus duidelijk blijkt  om wat voor een product het gaat (artikel 8 of 9) en welke E of S-kenmerken het promoot en of het een duurzame doelstelling heeft. Let ook op dat het prospectus consistent is met het template.

Het stap voor stap vullen van het template doen we aan de hand van een artikel 8+ product, waarbij het product dus deels de intentie heeft om duurzame beleggingen te doen. Die duurzame beleggingen zijn milieu gerelateerd. Het betreft beleggingen in een windmolenpark en draagt dus bij aan CO2 reductie.

De s kenmerken die het promoot zien op een gezondere samenleving, doordat de tabaksindustrie wordt uitgesloten alsook overtreders van de OESO richtsnoeren. Dit zijn ook bindende elementen in het beleggingsbeleid. Verder streeft het fonds er niet naar om het beleggingsuniversum met een bepaald minimum % te beperken voor de toepassing van de beleggingstrategie.

Voor het product worden de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meegewogen.

Zoals uitgelegd in de vorige video is een 8+ nog steeds een “gewoon” artikel 8 product. Dat betekent dat je het template voor een artikel 8 dient in te vullen. Dit is Annex II van de level 2 SFDR.

In de video lopen we stap voor stap door het template heen, en vullen we deze in.

Klaske Beyer, consultant Charco & Dique

 

Share Button