AFM onderzoek naar naleving SFDR door beheerders van beleggingsinstellingen

Uit een verkennend onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2021 uitvoerde, concludeerde zij dat beleggingsinstellingen nogal eens onterecht als ‘donkergroen’ of ‘lichtgroen’ werden aangemerkt. Ook werd informatie vaak te vaag geformuleerd. Ook uit onderzoek dat Charco & Dique uitvoerde bleek dat SFDR-begrippen en -bepalingen vaak onjuist werden geïnterpreteerd.

Begin september 2022 kondigde de AFM aan opnieuw onderzoek te gaan doen naar de naleving van de SFDR door beheerders van beleggingsinstellingen. Ook de naleving van de Taxonomie Verordening zal nu onder de loep worden genomen.

Productkwalificatie

Sinds de inwerkingtreding van de SFDR begin 2021 is er op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen. Zo is op basis van de bevindingen van het hierboven genoemde AFM onderzoek en een Q&A van de Europese Commissie bijvoorbeeld duidelijk geworden dat artikel 9 producten (donkergroene producten) eigenlijk alleen uit duurzame beleggingen mogen bestaan. Voor veel beheerders was dit aanleiding tot het herkwalificeren van hun fondsen.

Omdat wij nog veel vragen krijgen over de classificatie van producten, hebben wij een uitlegvideo gemaakt waarin we productkwalificatie volgens de SFDR nog eens toelichten:

SFDR Quickscan

De AFM zal haar onderzoek de komende maanden gaan uitvoeren. In eerste instantie zal de toezichthouder de op de website beschikbare informatie beoordelen. Waar nodig zal zij aanvullende informatie opvragen.

Bent u al klaar voor het aankomende AFM onderzoek? Charco & Dique helpt u graag door het uitvoeren van een SFDR Quick Scan. Hierbij controleren wij op hoofdlijnen:

  • de kwalificatie van uw producten;
  • of u de vereiste SFDR-informatie op de website beschikbaar heeft; en
  • of de SFDR ook los van de website volledig is geïmplementeerd.

Ons rapport bevat de uitkomsten van de Quick Scan, voorzien van praktische adviezen die u helpen om passende maatregelen te treffen. Op deze pagina kunt u de Quick Scan aanvragen.

Klaske Beyer, consultant Charco & Dique

 

 

Share Button