ESG-ratings gaan je niet helpen in SFDR-verplichtingen

Met de Sustainable Finance Disclosure Regulation gaat de EU de strijd aan met ‘greenwashing’ in de financiële wereld. Veel financiële instellingen grijpen hierbij snel naar ESG-ratings. Maar zijn deze ESG-ratings hiervoor wel geschikt?

ESG staat voor environmental, social & governance en dient als een integrale term voor duurzaamheid binnen de financiële wereld. Om duurzame beleggingen en investeringen te promoten, maken veel financiële instellingen gebruik van ESG-ratings. Deze ratings worden opgesteld door grote ESG-rating kantoren zoals RobecoSAM, Sustainalytics of MSCI.

Dergelijke scores worden gebaseerd op zeer abstracte informatiebronnen zoals:

  • Openbare duurzaamheidsrapportages van (meestal beursgenoteerde) bedrijven
  • Rapporten en verslagen van NGO’s en andere organisaties (bijv. CDP)
  • Openbare cijfers omtrent industrie-emissies (bijv. landelijke cijfers zoals CBS)
  • Andere openbare databronnen zoals nieuwsberichten

Scores van een bepaald bedrijf dat een ESG-rating dient te krijgen, worden vervolgens gekoppeld op basis van de economische sector en de regio of het land waar het bedrijf opereert. ESG-scores zijn dus, tenzij een bedrijf een eigen duurzaamheidsrapport heeft, altijd gebaseerd op industrie en landelijke gemiddelde data.

Nutteloos dus. Als het bedrijf waarin je wilt investeren zonnepanelen heeft geïnstalleerd, hard heeft gewerkt aan een duurzaam product design waardoor de impact heel laag is, en het hele wagenpark elektrisch heeft, kun je dit dus niet terugzien in de ESG-score. ESG-scores zijn niet gedetailleerd genoeg om op asset-level aan te geven in hoeverre een bedrijf een duurzame strategie heeft. En nog belangrijker: of ze deze strategie ook daadwerkelijk uitvoert.

Het is dan ook niet verrassend dat ESG in het verleden meerdere malen in het nieuws is geweest als onderwerp van fraude, greenwashing en zeer frappante scores tussen verschillende bedrijven. Zo kwam de S&P500 ESG-index onlangs in het nieuws nadat bleek dat Tesla uit de lijst werd geschrapt, terwijl oliegigant Exxon Mobil nog steeds in de index staat. Ook werd er door de politie een inval gedaan in de Deutsche Bank in een grootschalig greenwashing onderzoek. De vraag is dan ook of financiële instellingen ESG-ratings moeten gebruiken in hun informatie- en verslagleggingsplichten onder de nieuwe SFDR-regels.

Met de werkmethodiek van Hedgehog Company berekenen we milieu-impact van projecten, bedrijven en andere investeringen op asset-level en op een transparante wijze. Hiermee zorgen we dat de inzichten op basis waarvan investeringsbeslissingen worden gemaakt, daadwerkelijk gaan over de asset waarin je wilt investeren. Daarnaast is de rekenmethodiek transparant en dus controleerbaar en verifieerbaar. Kijk voor mee informatie op onze website naar onze SFDR service of op de pagina voor impact investment in Private Equity. Neem vooral ook contact op voor een gesprek en een case-specifieke toelichting.

Joost Walterbos, founder Hedgehog Company

Bronnen:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-19/tesla-creates-awkward-esg-questions-with-ejection-from-s-p-index

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-esg-leaders-index/#overview

https://www.reuters.com/business/finance/deutsche-banks-dws-allegations-greenwashing-2022-06-09/

 

Share Button