AFM-reactie EU-consultatie regulering aanbieders ESG-ratings

Bron
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) reageert op de consultatie van de Europese Commissie over het functioneren van de markt voor Environmental, Social & Governance (ESG) ratings. De AFM is voorstander van Europese regulering van aanbieders van ESG-ratings om het risico op greenwashing te voorkomen.

Markt voor ESG-data blijft groeien en de afhankelijkheid van deze informatie neemt toe

De AFM constateert dat de markt voor aan duurzaamheid gerelateerde informatiediensten in hoog tempo groeit en de afhankelijkheid van financiële marktpartijen hiervan toeneemt. Tegelijkertijd is deze markt ongereguleerd. Hierdoor ontstaan risico’s op het gebied van greenwashing en beleggersbescherming, met de kans op misallocatie van duurzame beleggingen.

AFM voorstander van regulering aanbieders van ESG-ratings, data en aanverwante diensten

In haar reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de markt voor ESG-ratings, herhaalt de AFM haar pleidooi voor Europese regulering van aanbieders van ESG ratings, data en aanverwante diensten. In december 2020 publiceerde de AFM hierover een position paper, samen met haar Franse evenknie (AMF). De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsdata is cruciaal.

Gebrek aan transparantie onderliggende data en modellen ESG-scores en belangenconflicten

De AFM ziet als voornaamste problemen een gebrek aan transparantie over de gebruikte methodes en databronnen van de ESG-scores en het risico op onvoldoende beheersen van belangenconflicten door aanbieders van ESG ratings en data. Ook ontbreken er nu verplichte kwaliteitswaarborgen in de bedrijfsvoering van de ratingbureaus.

AFM pleit voor proportioneel regime dat zich ook richt op de bredere ESG-dienstverlening

De AFM pleit voor minimumregels en toezicht op Europees niveau, met een regime dat proportioneel is ten opzichte van grotere en kleinere marktpartijen. Regulering zou zich daarbij niet moeten beperken tot ESG ratings, maar ook de bredere ESG dienstverlening moeten omvatten, zoals dataleverantie en ESG scores.

Share Button