AFM: ‘Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector’

Bron
AFM

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke en politieke wens om financiële markten vaart te laten maken. Er is in 2024 (nieuwe) wetgeving waar de financiële sector aan moet voldoen en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op gaat houden. De ontwikkeling van een integrale strategie voor het toezicht op duurzaamheid is één van de prioriteiten van de AFM. Ook digitalisering, grensoverschrijdende financiële dienstverlening en het toezicht op de pensioentransitie behoren tot de prioriteiten in 2024.

Alle prioriteiten en andere toezichtactiviteiten voor dit jaar publiceert de Autoriteit Financiële Markten vandaag in haar jaarlijkse toezichtagenda. De Agenda 2024 is onder meer gebaseerd op de trends en risico’s die staan beschreven in AFM Trendzicht 2024.

Duurzaamheid is één van de toezichtprioriteiten

Op allerlei terreinen binnen de financiële sector is de druk op de verduurzaming groot, maar zijn er ook zorgen over de snel­heid waarop de duurzaamheidstransitie doorzet. Zo krijgen uitgevende instellingen en accountants bijvoorbeeld te maken met nieuwe Europese verslaggevingsregelgeving, maar schiet de beschikbare duurzaamheidsdata vaak nog tekort voor deze rapportagevereisten. Een ander vraagstuk dat wij zien is het vinden van de optimale balans tussen financieel rendement en ESG-impact van beleggingen. De wijze waarop duurzame beleggingen worden gepresenteerd, sluit nog vaak onvoldoende aan op de motivaties van consumenten.

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de AFM: ‘Elke vertraging verkleint de kans op een spoedige en ordelijke transitie naar een duurzame economie. Daarom is ‘duurzaamheid’ een van de toezichtprioriteiten van de AFM.’

Toename van grensoverschrijdende financiële dienstverlening

De digitalisering van de financiële sector en het aanbieden van producten en diensten via online platformen zetten in gestaag tempo door. Ook de cryptomarkt blijft in beweging. Met de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) wordt een begin gemaakt van de regulering van de cryptosector. De AFM constateert ook een toenemende verweving van de financiële sector met techbedrijven. Dit leidt vaak tot lagere kosten en grotere efficiëntie, maar zorgt ook voor meer afhankelijkheid en concentratierisico’s en kwetsbaarheden zoals digitale criminaliteit. Gedreven door digitalisering zien we een toename van grensoverschrijdende financiële dienstverlening. De Nederlandse financiële markten zijn aan­trekkelijk voor buitenlandse partijen. Naast de positieve effecten van een toename van het aanbod en een grotere diversiteit aan aanbieders, leidt het internationale karakter van financiële markten tot grensoverschrijdende risico’s. Zoals bijvoorbeeld malafide buitenlandse aanbieders van beleggingsproducten en grensoverschrijdend marktmisbruik op de kapitaalmark­ten. Deze risico’s vragen om een internationale aanpak van de AFM met Europese collega-toezichthouders.

Toezicht op de pensioentransitie

De focus van de AFM ligt dit jaar ook op het toezicht op de implementatie van de Wet toekomst pensioenen. Omdat pensioenen sneller gaan meebewegen met de financiële markten zullen pensioenuitkomsten meer afhankelijk zijn van financiële- en economische trends zoals ontwikkelingen in de beurskoers en de rentestand. De informatie voor deelnemers over mogelijke af- en toename van het vermogen en hun verwachte uitkering moet correct zijn. Op de pensioentransitie met het uitgebreidere pensioentoezicht bereiden wij ons al geruime tijd voor, samen met de pensioensector en De Nederlandsche Bank.

Share Button