De duurzaamheidstransitie neemt in het toezicht van de AFM een centrale plaats in

Bron
AFM

Klimaatdoelstellingen bepalen de komende decennia in grote mate de maatschappelijke agenda. Ook in het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt de duurzaamheidstransitie een centrale plaats in. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn de bescherming van retailbeleggers, het voorkomen van marktmisbruik, de transitie naar een nieuw pensioenstelsel en de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties.

Deze prioriteiten en andere toezichtactiviteiten publiceert de AFM vandaag in haar jaarlijkse toezichtagenda. Deze zijn onder meer gebaseerd op de trends en risico’s die staan beschreven in AFM Trendzicht 2022, zoals de versnelde digitalisering en internationalisering van de financiële sector.

Transparantie belangrijk in duurzaamheidstransitie financiële sector

De rol van financiële instellingen in de duurzaamheidstransitie is groot. Consumenten en beleggers moeten erop kunnen vertrouwen dat financiële producten die als duurzaam op de markt worden gebracht, dat ook daadwerkelijk zijn. Transparantie is belangrijk in de financiële verslaggeving van bedrijven. De AFM maakt zich komend jaar hard voor een betere verbinding tussen niet-financiële en financiële informatie, ook in het licht van nieuwe Europese wetgeving die in de maak is.

Extra focus op bescherming van kwetsbare beleggers

De populariteit van beleggen blijft groeien door de aanhoudende lage rente en een steeds laagdrempeliger aanbod. Dit vraagt om extra focus op de bescherming van kwetsbare beleggers. Komend jaar kijkt de AFM onder meer naar de online keuzeomgeving, het aanbod van nieuwe beleggingsproducten en kostentransparantie. Ook de activiteiten van finfluencers staan op de radar. In samenwerking met andere Europese toezichthouders blijven we scherp op grensoverschrijdende oplichting en onverantwoorde risico’s bij beleggen.

Voorkomen marktmisbruik blijvend punt van aandacht

Beleggers moeten kunnen vertrouwen op eerlijk werkende financiële markten. Dit valt en staat met integer handelsgedrag. Het opsporen van marktmisbruik heeft daarbij onze speciale aandacht. Komend jaar zetten we in op een betere kwaliteit van meldingen van verdachte transacties en andere vermoedens van marktmisbruik.

Nieuwe pensioenstelsel vraagt om goede keuzebegeleiding en realistische communicatie

Het nieuwe pensioenstelsel treedt naar verwachting vanaf 2023 in werking. Deelnemers moeten meer keuzes maken en de risico’s verschuiven in dit nieuwe stelsel naar hen. We zien erop toe dat pensioenuitvoerders deelnemers goed begeleiden bij keuzes en dat ze onderzoeken of deelnemers die risico’s willen en kunnen dragen. Ook houdt de AFM toezicht op een zorgvuldige communicatie richting deelnemers, zodat bij hen realistische verwachtingen worden geschetst over het verloop van hun pensioen.

Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

Veel aandacht en capaciteit zal uitgaan naar de uitbreiding van ons accountancy toezicht. Vanaf 2022 voert de AFM het toezicht op de ruim 260 niet-OOB-accountantsorganisaties volledig zelf uit.

Share Button